Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin


Online επενδύσεις

Η δυσκολία του επεξεργαστικού εγχειρήματος που οι εξορυχτείς miners πρέπει να εκτελέσουν - με σκοπό την επιτυχή καταγραφή ενός μπλοκ συναλλαγών στο Bitcoin δίκτυο - ρυθμίζεται δυναμικά έτσι ώστε, κατά μέσο ορό, κάποιος να τα καταφέρνει κάθε 10 λεπτά ανεξάρτητα από το πόσο πολλοί εξορυχτείς εργάζονται κάθε στιγμή στη συγκεκριμένη αποστολή. Το πρωτόκολλο επίσης μειώνει στο μισό, κάθε τέσσερα χρόνια, το ρυθμό με τον όποιο τα νέα bitcoin δημιουργούνται, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τον συνολικό αριθμό των bitcoin που θα δημιουργηθούν σε συνολικά 21 εκατομμύρια νομίσματα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αριθμός των bitcoin σε κυκλοφορία ακόλουθοι πίστα μια εύκολα προβλέψιμη καμπύλη που φτάνει τα 21 εκατομμύρια μέχρι το έτος Στην επιστήμη της πληροφορικής, το Bitcoin είναι επίσης το όνομα του πρωτοκόλλου, ένα δίκτυο και μια καινοτομία στα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Είναι ανοιχτού κώδικα ενώ ο σχεδιασμός του είναι δημόσιος και οποιοσδήποτε προγραμματιστής μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξή του.

Η αύξηση της δυσκολίας του συστήματος για την παραγωγή καινούριων bitcoin δημιούργησε την ανάγκη για την δημιουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων εξειδικευμένης χρήσης αποκλειστικά για mining, τα επονομαζόμενα ASIC Application-Specific Integrated Circuit και έτσι από το έως σήμερα το η εξόρυξη νέων bitcoin γίνεται μόνο με ASIC μηχανήματα. Αποτελεί το Η κυρία καινοτομία του ήταν η χρησιμοποίηση ενός κατανεμημένου υπολογιστικού συστήματος που ονομάζεται αλγόριθμος απόδειξης εργασίας proof-of-work algorithm για να διεξάγεται μια παγκοσμία «εκλογική διαδικασία» κάθε 10 λεπτά, επιτρέποντας το αποκεντρωμένο δίκτυο να καταλήγει σε συναίνεση consensus σχετικά με την κατάσταση των συναλλαγών.

Αυτό λύνει κομψά το πρόβλημα του διπλό - ξοδέματος double - spent , όπου μια νομισματική μονάδα μπορεί να δαπανηθεί δύο φορές.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΓΙΑ BITCOIN - Unboxing Ledger Nano X

Προηγουμένως, το διπλό - ξόδεμα ήταν μια αδυναμία των ψηφιακών νομισμάτων και η επίλυση του γινόταν με την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών μέσω ενός κεντρικού γραφείου εκκαθαρίσεως. Ο Satoshi Nakamoto αποσύρθηκε από τα κοινά τον Απρίλιο του , αφήνοντας την ευθύνη ανάπτυξης του κώδικα και του δικτύου σε μια ακμάζουσα ομάδα εθελοντών. Η ταυτότητα του ατόμου ή των ανθρώπων πίσω από το Bitcoin είναι ακόμα άγνωστη.

Ωστόσο, ούτε ο Satoshi Nakamoto ούτε οποιοσδήποτε άλλος ασκεί έλεγχο στο σύστημα του Bitcoin, το όποιο λειτουργεί με βάση απολυτά διαφανείς μαθηματικές αρχές. Η εφεύρεση από μόνη της είναι πρωτοποριακή και έχει ήδη γεννήσει νέα πεδία γνώσης στην επιστήμη των κατανεμημένων συστημάτων πληροφορικής, την οικονομία και την οικονομετρία.

Αποθήκευση των bitcoin - ψηφιακά πορτοφόλια Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νομίσματα, τα bitcoin είναι εξ' ολόκληρου εικονικά. Δεν υπάρχουν φυσικά κέρματα η ακόμη και τα ψηφιακά νομίσματα αυτά καθαυτά. Τα νομίσματα υπονοείται στις συναλλαγές ότι μεταφέρουν αξία από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Οι χρηστές του Bitcoin κατέχουν κλειδιά, με τα οποία τους επιτρέπεται να αποδεικνύουν την κυριότητα των συναλλαγών στο δίκτυο Bitcoin, ξεκλειδώνοντας την αξία για να τη ξοδεύουν και να τη μεταφέρουν σε νέο παραλήπτη.

Ως εκ τούτου, ο καθένας με ένα αντίγραφο αυτών των κλειδιών έχει και τον έλεγχο των bitcoin του εν λογγό λογαριασμού. Τα κλειδιά έρχονται σε ζεύγη και αποτελούνται από ένα ιδιωτικό μυστικό κλειδί και ένα δημόσιο κλειδί, βρίσκονται σπάνια στη θέα των χρηστών του Bitcoin, ενώ τις περισσότερες φορές αποθηκεύονται μέσα στο αρχείο του πορτοφολιού και η διαχείριση τους γίνεται από το λογισμικό Bitcoin πορτοφόλι. Η κατοχή του ιδιωτικού κλειδιού που ξεκλειδώνει μια συναλλαγή είναι η μόνη προ πόθεση για το ξόδεμα bitcoin, βάζοντας με αυτό τον τρόπο τον απολυτό έλεγχο στα χέρια του κάθε χρηστή.

Με το πέρασμα των χρόνων από τη δημιουργία Η ανάπτυξη εφαρμογών πορτοφολιών Bitcoin βρίσκεται σε άνθιση, ενώ υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από καινούριες εφαρμογές πορτοφόλια που αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς από διάφορες εταιρείες. Πολλά πορτοφόλια επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή συγκεκριμένες χρήσεις και μερικά είναι πιο κατάλληλα για αρχάριους ενώ άλλα είναι γεμάτα με δυνατότητες για προχωρημένους χρήστες. Η επιλογή ενός πορτοφολιού είναι εξαιρετικά υποκειμενική και εξαρτάται από την εμπειρία του χρήστη.

Κατηγοριοποίηση πορτοφολιών με βάση την πλατφόρμα Τα πορτοφόλια αναλόγως της πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Επιτραπέζιο πορτοφόλι Desktop wallet Το πορτοφόλι για επιτραπέζιους υπολογιστές ήταν ο πρώτος τύπος πορτοφολιού Bitcoin που δημιουργήθηκε ως εφαρμογή αναφοράς και πολλοί χρήστες τρέχουν τέτοιου είδους πορτοφόλια για τα χαρακτηριστικά, την αυτονομία και τον έλεγχο που προσφέρουν. Η λειτουργία σε λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης, όπως τα Windows και το Mac OS, παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα ασφαλείας, καθώς αυτές οι πλατφόρμες είναι συχνά ανασφαλείς και δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Κινητό πορτοφόλι Mobile wallet Ένα κινητό πορτοφόλι είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος πορτοφολιού Bitcoin. Λειτουργώντας σε λειτουργικά συστήματα έξυπνων τηλεφώνων, όπως το Apple ios και το Android, αυτά τα πορτοφόλια αποτελούν συχνά μια εξαιρετική επιλογή για νέους χρήστες. Πολλά έχουν σχεδιαστεί για απλότητα και ευκολία στη χρήση, αλλά υπάρχουν επίσης πλήρως εξοπλισμένα πορτοφόλια για τους προχωρημένους χρήστες.

Υλικό πορτοφόλι Hardware wallet Τα πορτοφόλια υλικού είναι συσκευές που λειτουργούν με ένα ασφαλές αυτόνομο πορτοφόλι Bitcoin σε υλικό ειδικού σκοπού. Διακινούνται μέσω USB με ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας NFC σε μια κινητή συσκευή.

Author Archives for Redaktion

Χειρίζοντας όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Bitcoin στο εξειδικευμένο υλικό, ενώ θεωρούνται πολύ ασφαλή και κατάλληλα για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων bitcoin. Χάρτινο πορτοφόλι Paper wallet Τα κλειδιά του Bitcoin μπορούν επίσης να εκτυπωθούν για μακροχρόνια αποθήκευση. Αυτός ο τρόπος αποθήκευσης των bitcoin είναι γνωστός ως χάρτινο πορτοφόλι παρόλο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά ξύλο, μέταλλο κ.

Τα πορτοφόλια χαρτιού προσφέρουν ένα χαμηλής τεχνολογίας, αλλά εξαιρετικά ασφαλές μέσο αποθήκευσης των bitcoin μακροπρόθεσμα. Κατηγοριοποίηση πορτοφολιών με βάση την αλληλεπίδρασή τους με το δίκτυο Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των πορτοφολιών Bitcoin είναι ο βαθμός αυτονομίας τους και ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους με το δίκτυο Bitcoin. Πλήρης - κόμβος πελάτης Full - node client Ο πλήρης πελάτης ή ο "πλήρης κόμβος" είναι ένας πελάτης που αποθηκεύει ολόκληρο το ιστορικό των συναλλαγών Bitcoin κάθε συναλλαγή από κάθε χρήστη από την αρχή , έχει λειτουργίες για την δημιουργία και διαχείριση του πορτοφολιού για τους χρήστες και μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές απευθείας στο δίκτυο Bitcoin.

Ένας πλήρης κόμβος χειρίζεται όλες τις πτυχές του πρωτοκόλλου και μπορεί ανεξάρτητα να επικυρώσει ολόκληρο το blockchain και κάθε συναλλαγή. Οι ελαφροί πελάτες αλληλεπιδρούν άμεσα με το δίκτυο Bitcoin, χωρίς μεσάζοντα. Το πορτοφόλι μπορεί να αποθηκευτεί από το χρήστη ή από διακομιστές τρίτων, αλλά όλες οι συναλλαγές περνούν από το τρίτο μέρος. Είδη Bitcoin πορτοφολιών Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ένα Bitcoin πορτοφόλι δεν περιέχει bitcoin, αλλά περιέχει μόνο τα κλειδιά του χρήστη.

Οι χρήστες ελέγχουν τα νομίσματα στο δίκτυο υπογράφοντας συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα κλειδιά των πορτοφολιών τους.

Υπάρχουν δύο κυρίαρχοι τύποι πορτοφολιών που διακρίνονται από το αν τα κλειδιά που περιέχουν σχετίζονται μεταξύ τους ή όχι. Ο πρώτος τύπος είναι ένα μη ντερερμινιστικό πορτοφόλι, όπου το κάθε κλειδί δημιουργείται ανεξάρτητα από έναν τυχαίο αριθμό. Τα κλειδιά σε αυτό τον τύπο πορτοφολιού δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Ο δεύτερος τύπος είναι το ντετερμινιστικό πορτοφόλι, όπου όλα τα κλειδιά προέρχονται από ένα μοναδικό αντικλείδι master key γνωστό και ως πηγή seed.

Όλα τα κλειδιά σε αυτό το είδος πορτοφολιού είναι σχετιζόμενα μεταξύ τους και μπορούν να δημιουργηθούν ξανά, αν κάποιος κατέχει την αρχική πηγή seed. Το μειονέκτημα των τυχαίων κλειδιών είναι ότι εάν έχετε δημιουργήσει πολλά από αυτά, θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφα από όλα, πράγμα που σημαίνει ότι το πορτοφόλι πρέπει να γίνεται συχνά backup.

Miracles: Ένα μικρό Distro βασισμένο στο MX-Linux 17.1

Πρέπει να γίνεται αντίγραφο ασφαλείας για κάθε ξεχωριστό κλειδί, αλλιώς τα bitcoin που είναι υπό τον έλεγχο του σε περίπτωση που χαθεί με κάποιο τρόπο η πρόσβαση στο πορτοφόλι χάνονται οριστικά. Ντετερμινιστικά πορτοφόλια - από πηγή seeded Τα ντετερμινιστικά η αλλιώς πορτοφόλια από πηγή seeded , είναι τα πορτοφόλια που περιέχουν ιδιωτικά κλειδιά, τα οποία προέρχονται όλα από μια κοινή πηγή seed μέσω της χρήσης μιας μονόδρομης συνάρτησης κατακερματισμού.

Σε ένα ντετερμινιστικό πορτοφόλι, ο αριθμός της πηγής είναι αρκετός για την ανάκτηση όλων των κλειδιών που έχουν παραχθεί από αυτόν και ως εκ τούτου ένα και μονό αντίγραφο ασφαλείας τη στιγμή της δημιουργίας του μας επαρκεί. Η πηγή είναι επίσης αποτελεσματική για εξαγωγή η εισαγωγή πορτοφολιών, επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση όλων των κλειδιών του χρηστή μεταξύ των διάφορων υλοποιήσεων πορτοφολιών. Μνημονικός κωδικός λέξεων Οι μνημονικοί κωδικοί mnemonic codes είναι ακολουθίες αγγλικών λέξεων που αντιπροσωπεύουν κωδικοποιούν έναν τυχαίο αριθμό που χρησιμοποιείται ως πηγή για να δημιουργήσει ένα ντετερμινιστικό πορτοφόλι.

Η ακολουθία των λέξεων είναι επαρκής για να δημιουργήσει ξανά την πηγή και από εκεί να δημιουργήσει ξανά το πορτοφόλι και όλα τα παράγωγα κλειδιά. Μια εφαρμογή που υλοποιεί ντετερμινιστικά πορτοφόλια με μνημονικό κωδικό θα δείξει στο χρηστή μια σειρά από 12 έως 24 λέξεις κατά τη πρώτη δημιουργία του πορτοφολιού.

Σχετικές κατηγορίες

Αυτή η ακολουθία των λέξεων είναι το αντίγραφο ασφαλείας του πορτοφολιού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση και τη δημιουργία ξανά όλων των κλειδιών στην ιδία η σε οποιαδήποτε άλλη συμβατή εφαρμογή πορτοφολιού. Ο μνημονικός κωδικός λέξεων κάνει πιο εύκολη για τους χρηστές τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στα πορτοφόλια, επειδή σε σύγκριση με μια τυχαία ακολουθία αριθμών είναι ευκολότερος να διαβαστεί και να αντιγράφει σωστά.

Η πιο προηγμένη μορφή ντετερμινιστικών πορτοφολιών είναι το ιεραρχικό ντετερμινιστικό πορτοφόλι hierarchical deterministic wallet ή πορτοφόλι HD. Τα ιεραρχικά ντετερμινιστικά πορτοφόλια περιέχουν κλειδιά που προκύπτουν σε μια δενδροειδή δομή δεδομένων tree structure , έτσι ώστε το μητρικό parent κλειδί να μπορεί να δημιουργήσει μια ακολουθία κλειδιών παιδικών children , καθένα από τα οποία μπορεί να δημιουργήσει μια ακολουθία ν-παιδικών grandchildren κλειδιών και ούτω καθεξής, σε μια άπειρη κλίμακα. Χάρτινα πορτοφόλια paper wallets Τα χάρτινα πορτοφόλια είναι η προβολή των ιδιωτικών κλειδιών του Bitcoin σε έντυπη μορφή.

Το χάρτινο πορτοφόλι, συχνά, περιλαμβάνει και την αντίστοιχη διεύθυνση bitcoin για λογούς ευκολίας, αλλά αυτό δεν είναι αναγκαίο, καθώς μπορεί να παραχθεί από το ιδιωτικό κλειδί. Τα χάρτινα πορτοφόλια είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αποθήκευσης των bitcoin έκτος σύνδεσης, γνωστό και ως «cold storage» αποθήκευση έκτος υπολογιστή. Ως ένας μηχανισμός αντιγραφών ασφαλείας, ένα χάρτινο πορτοφόλι μπορεί να παράσχει ασφάλεια έναντι της απώλειας των κλειδιών που μπορεί να οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία του υπολογιστή, όπως καταστροφή σκληρού δίσκου, κλοπή η κατά λάθος διαγράφη.

Ως ένας μηχανισμός «αποθήκευσης έκτος υπολογιστή», τα κλειδιά στα χάρτινα πορτοφόλια παράγονται έκτος σύνδεσης και δεν αποθηκεύονται ποτέ σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα, είναι πολύ πιο ασφαλή απέναντι σε χάκερ, key-logger και άλλες ηλεκτρονικές απειλές του υπολογιστή. Εγκληματολογική Ανάλυση Εφαρμογών πορτοφολιών Bitcoin σε κινητό Android με την μέθοδο της λογικής απόκτησης Δημιουργία του περιβάλλοντος εγκληματολογικής ανάλυσης Είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον πριν την εγκληματολογική ανάλυση ενός κινητού τηλεφώνου.

Bitcoin» : ) : ) - PDF Free Download

Με τον όρο κατάλληλο περιβάλλον εννοούμε την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού στον υπολογιστή που θα δουλέψουμε καθώς και την εγκατάσταση των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την ανάλυσή μας. Για την εκτέλεση των δοκιμών χρησιμοποιήσαμε ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας OnePlus 3 με εγκατεστημένη την έκδοση Android Το κινητό τηλέφωνο είχε πλήρη δικαιώματα διαχειριστή root ενώ δεν είχε κάποιον κωδικό κλειδώματος της οθόνης.

Στο κινητό τηλέφωνο έγινε εγκατάσταση των εφαρμογών που παρουσιάζονται στη συνέχεια και για κάποιο χρονικό διάστημα έγινε χρήση των εφαρμογών πραγματοποιώντας συναλλαγές με Bitcoin. Όλες οι εφαρμογές που εξετάζονται στη συνέχεια αποτελούν πορτοφόλια ελαφρύ πελάτη ή αλλιώς SPV πορτοφόλια, καθώς η επιλογή του πλήρη κόμβου σε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα δεν υπάρχει ακόμη τουλάχιστον διότι απαιτεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Σημείωση: Παρότι κάναμε προσπάθεια να είμαστε εξονυχιστικοί στην χρήση κάθε εφαρμογής κατά την διαδικασία δημιουργίας δεδομένων από την χρήση τους, είναι πολύ πιθανόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί κάθε χαρακτηριστικό της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μπορεί να μην περιλαμβάνει κάθε δυνατό κομμάτι δεδομένων που θα μπορούσε να ανακτηθεί. Στις περισσότερες από τις εφαρμογές που εξετάζουμε στη συνέχεια, κατά την προγενέστερη χρήση τους χρησιμοποιήσαμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή με ελάχιστες αλλαγές των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

You’re Temporarily Blocked

Εφαρμογή Copay Bitcoin Wallet Εγκατάσταση της εφαρμογής Copay Bitcoin Wallet Η εφαρμογή βρίσκεται στο Play Store και την στιγμή των δοκιμών βρισκόταν στην έκδοση Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, το Copay είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό και ο πηγαίος κώδικάς του βρίσκεται στο GitHub στον σύνδεσμο Υποστηρίζει την δημιουργία και διαχείριση πολλών πορτοφολιών, ενώ ακολουθεί την ντετερμινιστική ιεραρχική δημιουργία διευθύνσεων bitcoin, είναι δηλαδή ένα Hierarchical Deterministic Wallet HD. Η εφαρμογή είναι αρκετά Κατά την είσοδο στην εφαρμογή δίνεται η επιλογή της δημιουργίας καινούριου πορτοφολιού και η επαναφορά πορτοφολιού από backup.

Συνεχίζοντας με την δημιουργία νέου πορτοφολιού δίνεται η δυνατότητα κρυπτογράφησης του πορτοφολιού με κωδικό για την προστασία του σε περίπτωση κλοπής ή κακόβουλου λογισμικού. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα της μη επιλογής κωδικού, πράγμα που επιλέχθηκε κατά την δοκιμή μας. Η εφαρμογή στη συνέχεια μας προτρέπει να δημιουργήσουμε backup για την προστασία των χρημάτων μας. Επιλέγοντας να κάνουμε backup εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα Στιγμιότυπο 1 από την οποία πρέπει να αντιγράψουμε προσεχτικά τις λέξεις που εμφανίζονται στην οθόνη και να τις φυλάξουμε σε ασφαλές μέρος ώστε να διατηρήσουμε τα χρήματά μας ασφαλή αν χρειαστεί να επαναφέρουμε το πορτοφόλι, σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Τι είναι bitcoin.

Στιγμιότυπο 1 - Δημιουργία νέου πορτοφολιού και Backup - Copay Στην επόμενη εικόνα Στιγμιότυπο 2 παρατηρούμε ότι το πορτοφόλι μας έχει δημιουργηθεί με όνομα Personal Wallet, ενώ η εφαρμογή μας εμφανίζει και μια διεύθυνση bitcoin στην οποία μπορούμε να στείλουμε χρήματα. Στιγμιότυπο 3 - Συναλλαγές και υπόλοιπο πορτοφολιού Personal Wallet - Copay Το όνομα του πακέτου εγκατάστασης της εφαρμογής είναι το com. Συνδέουμε το κινητό τηλέφωνο με τον υπολογιστή και με την χρήση του ADB εξαγάγουμε τους φακέλους που βρίσκονται στους ανωτέρω καταλόγους.

Ο φάκελος com. Από τους φακέλους που εξήχθησαν, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κάτωθι φάκελοι και αρχεία: - com. Η εφαρμογή επιτρέπει την δημιουργία επαφών χωρίς διεπαφή με τις επαφές του τηλεφώνου για την αποθήκευση bitcoin διευθύνσεων που μπορεί να χρησιμοποιούνται συχνότερα από τον χρήστη της εφαρμογής και υποστηρίζει την εισαγωγή ονόματος της επαφής και. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το αλφαριθμητικό 71eca8e9-e4ac-4cec-9ed2-ecf που υπάρχει στο τέλος του ονόματος του αρχείου που εξετάσαμε, δηλώνει το id του πορτοφολιού, όπως αυτό έχει δοθεί από την εφαρμογή κατά την δημιουργία του, συνεπώς το υπόλοιπο αφορά το συγκεκριμένο πορτοφόλι και όχι το συνολικό υπόλοιπο που μπορεί να σχηματίζεται κι από άλλα πορτοφόλια που μπορεί να διαχειριζόμασταν με την εφαρμογή.

Στιγμιότυπο 5 - Υπόλοιπο πορτοφολιού Personal Wallet - Copay Και πάλι, το αλφαριθμητικό 71eca8e9-e4ac-4cec-9ed2-ecf που υπάρχει στο τέλος του ονόματος του αρχείου προσδιορίζει το id του πορτοφολιού από το οποίο δημιουργήθηκε η τελευταία διεύθυνση bitcoin. Στιγμιότυπο 7 - Ιστορικό συναλλαγών bitcoin που πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή Copay Εξερευνώντας προσεχτικά το αρχείο, παρατηρούμε ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συναλλαγές, δύο από τις οποίες αφορούν την λήψη bitcoin και μία που αφορά αποστολή bitcoin.

Η σειρά με την οποία έγιναν οι συναλλαγές, είναι από κάτω προς τα πάνω, Τα δεδομένα που παρατηρούμε στην κάθε μια είναι τα κάτωθι: 1η συναλλαγή: Η συναλλαγή έχει αναγνωριστικό ID txid":" e4adfeaedcc ba4f8a0e6e4b6b0ef0c3 και αφορά την λήψη bitcoin συνολικού ποσού satoshi το ποσό είναι εκφρασμένο ως υποδιαίρεση του bitcoin που είναι τα satoshi. Παρατηρούμε ότι, η χρονοσήμανση της συναλλαγής, αφορά την ώρα που η συναλλαγή συμπεριλήφθηκε στο μπλοκ της αλυσίδας blockchain του Bitcoin.

Η πρώτη Η πρώτη χρονοσήμανση αναφέρεται στην ώρα που η συναλλαγή συμπεριλήφθηκε στο μπλοκ της αλυσίδας blockchain του Bitcoin, ενώ η δεύτερη χρονοσήμανση αφορά την ώρα που η συναλλαγή λήφθηκε από την ομάδα μνήμης memory pool του κόμβου εξόρυξης miner node.

Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin
Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoin

Related Πολυλειτουργικό πορτοφόλι υλικού bitcoinCopyright 2020 - All Right Reserved