Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin


Σχετικά άρθρα

Εγκατέστησαν, λοιπόν, ασυνείδητα στους υπολογιστές τους τον δούρειο ίππο και έθεσαν από μόνοι τους εκτός λειτουργίας σε τουλάχιστον Το κακόβουλο λογισμικό επενέβαινε στο μητρώο δεδομένων των υπολογιστών και στο προφίλ του χρήστη το οποίο βασίζεται στο αρχείο nt. Εξάλλου, με την εγκατάσταση του δούρειου ίππου, ο υπολογιστής του χρήστη συνδεόταν αυτόματα με τον διακομιστή του αναιρεσείοντος.

Με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονταν τα στοιχεία των υπολογιστών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε μία βάση δεδομένων, που διαμορφώθηκε από τον αναιρεσείοντα και τον R. Επιπλέον, μετά από δευτερόλεπτα αδράνειας του χρήστη, χρησιμοποιούνταν οι υπολογιστικές δυνατότητες της κάρτας γραφικών των υπολογιστών, για την εκτέλεση σύνθετων υπολογιστικών πράξεων, με την επίλυση των οποίων πιστώνονταν στον κατηγορούμενο κρυπτονομίσματα Bitcoin. Για την εξυπηρέτηση του δικτύου Bot λειτουργούσαν επτά διακομιστές. Ο αναιρεσείων μίσθωσε διακομιστή σε συνολικά 18 περιπτώσεις για την διαχείριση του δικτύου Bot ή για την διάδοση του κακόβουλου λογισμικού, χρησιμοποιώντας τα αποκτηθέντα δεδομένα πρόσβασης των χρηστών.

Με τον τρόπο αυτόν ο αναιρεσείων ήλπιζε ότι δεν θα ήταν δυνατό να εντοπιστεί και ότι επιπλέον θα απέφευγε να πληρώσει τα τέλη χρήσης των διακομιστών. Από την μίσθωση υπέστησαν οι πάροχοι των διακομιστών συνολική ζημία ύψους 7. Το δικαστήριο της ουσίας καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε συνολική ποινή δύο ετών και δέκα μηνών για αλλοίωση δεδομένων σε Περαιτέρω, διέταξε τη δήμευση 86 μη κρυπτογραφημένων Bitcoin. Τα επιπλέον 1.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με βάση τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται ορθή η καταδίκη του κατηγορουμένου για το έγκλημα της αλλοίωσης δεδομένων σε ΠΚ, ενόψει της εγκατάστασης του δούρειου ίππου από τους ίδιους τους ζημιωθέντες κατόχους υπολογιστή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του γερμανικού Ακυρωτικού, κατά το άρθρο a παρ.

ΠΚ είναι αξιόποινος όποιος παράνομα διαγράφει, αντιγράφει, καθιστά άχρηστα ή αλλοιώνει δεδομένα. Η διάταξη προστατεύει το συμφέρον του δικαιούχου στην ακέραιη χρηστικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων. Εν προκειμένω, ο κατηγορούμενος και οι συναυτουργοί του αλλοίωσαν τα δεδομένα των προσβληθέντων υπολογιστών, κατά την έννοια του άρθρου a παρ. ΠΚ, μέσω της επέμβασης στο μητρώο δεδομένων και στο αρχείο nt. Πρόκειται, δηλαδή, για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ή μεταδίδονται ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην γίνονται άμεσα κατανοητά.

Ένας περιορισμός του υλικού αντικειμένου του εγκλήματος στα δεδομένα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχ. Στην προαναφερθείσα έννοια των δεδομένων εντάσσονται, κατά την κρατούσα άποψη, και τα προγράμματα υπολογιστών, διότι αποτελούνται από ένα σύνολο δεδομένων και περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν άμεσα κατανοητές. Στην έννοια της αλλοίωσης δεδομένων εμπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Αποφασιστικής σημασίας είναι ότι επέρχεται μία, διαφορετική της μέχρι τούδε ισχύουσας, κατάσταση.

Το κόστος εξόρυξης bitcoin:

Με την επέμβαση στο μητρώο δεδομένων και την συνακόλουθη αλλοίωση του προφίλ χρήστη που βασίζεται στο αρχείο nt. Στην συνέχεια ενεργοποιείτο μία υπό άλλες συνθήκες κλειστή πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας το σύστημα του υπολογιστή συνδεόταν με τον Command and Control server που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος και μετέδιδε πληροφορίες στην βάση δεδομένων του κατηγορουμένου. Πριν από αυτήν την προσθήκη ούτε η κεντρική βάση δεδομένων των υπολογιστών ούτε το βασισμένο στο αρχείο nt.

Επιπροσθέτως, η θύρα που χρησιμοποιήθηκε για την σύνδεση με τον Command and Control server του κατηγορουμένου δεν ήταν διαθέσιμη με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Με την εγκατάσταση του κακόβουλου λογισμικού άλλαξε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων ώστε να εκτελούνται αυτές οι λειτουργίες, δηλαδή η αυτόματη εκκίνηση των προαναφερθέντων στοιχείων και η σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω μίας, υπό άλλες συνθήκες κλειστής, πρόσβασης.

Με αυτόν τον τρόπο τροποποιήθηκε το πληροφοριακό περιεχόμενο αυτών των αρχείων.

Μια στενότερη ερμηνεία, η οποία δεν θα αξιολογούσε ως αλλοίωση κατά την έννοια του άρθρου a παρ. ΠΚ αυτήν την αναμόρφωση των πληροφοριών που ενσωματώνονται σε δεδομένα και περιλαμβάνονται στους υπολογιστές, δεν δικαιολογείται από τον προστατευτικό σκοπό του κανόνα. Ο χρήστης χρησιμοποιούσε έναν υπολογιστή που δεν διέθετε τις πληροφορίες που επέτρεψαν τις προκληθείσες δια του κακόβουλου λογισμικού λειτουργίες, μεταξύ άλλων και την ενεργοποίηση ενός δικτύου Bot. Το συμφέρον του χρήστη στην ακέραιη λειτουργία του προϋπάρχοντος συνόλου δεδομένων με τους περιορισμούς που τέθηκαν από τον ίδιο, ιδιαίτερα δε την κλειστή πρόσβαση προς το διαδίκτυο, προσβάλλεται με την προσθήκη αυτών των λειτουργιών.

Το ερώτημα, εάν στοιχειοθετείται αλλοίωση δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου a παρ. ΠΚ, όταν με την εγκατάσταση ενός δούρειου ίππου απλώς προστίθενται δεδομένα στο σύστημα, χωρίς να μεταβάλλονται τα ήδη υπάρχοντα, δεν είναι αποφασιστικής σημασίας ενόψει των συγκεκριμένων περιστατικών. Σύμφωνα με το άρθρο a γερμ. Η διάταξη προστατεύει το συμφέρον του δικαιούχου στην διατήρηση του τυπικού απορρήτου των δεδομένων. Τα δεδομένα προστατεύονται μόνο όταν ο δικαιούχος έχει δηλώσει το συμφέρον του για την διατήρηση του απορρήτου με την εκ μέρους του λήψη μέτρων ασφαλείας.

ΠΚ, μέσω του ενεργοποιημένου προγράμματος Firewall. Για να υφίσταται δήλωση διατήρησης του απορρήτου των δεδομένων, απαιτείται τα μέτρα ασφαλείας να υφίστανται κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης και να είναι κατά τέτοιο τρόπο ρυθμισμένα, ώστε να αποκλείουν την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα ή τουλάχιστον να την δυσχεραίνουν ουσιωδώς.

Στην έννοια των μέτρων ασφαλείας εμπίπτουν ιδίως προστατευτικά προγράμματα που είναι κατάλληλα να παρεμποδίζουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα υπολογιστή, και τα οποία δεν μπορούν να υπερκεραστούν χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, εξαναγκάζοντας έτσι τον δράστη σε ένα είδος πρόσβασης που ο δικαιούχος προδήλως επιθυμεί να αποτρέψει.

Με βάση τα πραγματικά περιστατικά, ένας αριθμός από Το πρόγραμμα αυτό συνιστά μέτρο ασφαλείας υπό την ανωτέρω έννοια έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί την παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης εξωτερικής διείσδυσης στο δίκτυο και της πρόσβασης στα δεδομένα εντός του δικτύου. ΠΚ, διότι τα δεδομένα δεν προορίζονταν για δική τους γνώση. ΠΚ, λόγω της ενοικίασης διακομιστών με την χρήση των δεδομένων προφίλ των ζημιωθέντων χρηστών σε 16 αντί για 18 περιπτώσεις. Η ενοικίαση των διακομιστών από τον δράστη με την χρήση των αποκτηθέντων μέσω κακόβουλου λογισμικού δεδομένων είναι δυνατή, μόνο εφόσον είναι καταρχήν εφικτή η ενοικίαση διακομιστών με την χρήση ξένων δεδομένων πρόσβασης.

Αιτιολογημένα παρατίθεται στον συνοπτικό κατάλογο ότι τα δεδομένα πρόσβασης των παθόντων χρησιμοποιήθηκαν αθέμιτα για την ενοικίαση των διακομιστών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε δύο περιπτώσεις, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις 3 και 18 του συνοδευτικού πίνακα με τις διευθύνσεις IP. Πράγματι, στην απόφαση της ουσίας, δεν παρατίθενται πραγματικά περιστατικά ως προς τους ζημιωθέντες, τους χρόνους τέλεσης των πράξεων και την ζημία που προέκυψε.

Διαπιστώνεται μόνο, μαζί με την χρησιμοποιηθείσα διεύθυνση IP, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήθηκε κίνδυνος για την περιουσία μη κατονομασθέντος χρήστη υπολογιστή, υπό την μορφή του κόστους μίσθωσης διακομιστή για τέσσερις εβδομάδες. Το δικαστήριο του πρώτου βαθμού δεν αιτιολογεί, στις δύο αυτές περιπτώσεις, από πού εξήγαγε το συμπέρασμα ότι η ενοικίαση έλαβε χώρα με χρήση ξένων δεδομένων πρόσβασης.

Από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι ο μισθωμένος διακομιστής λειτούργησε ως server μόλυνσης. Δεν αποκλείεται, όμως, ο κατηγορούμενος να μίσθωσε αυτόν τον διακομιστή χρησιμοποιώντας τα δικά του δεδομένα πρόσβασης και να τον χρησιμοποίησε ως server μόλυνσης, αφού δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα ατόμου του οποίου τα δεδομένα να χρησιμοποιήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκε ότι οι πάροχοι υπέστησαν πραγματική ζημία.

Αυτή η πιθανότητα δεν ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας και συνεπώς δεν αποκλείστηκε. Το ίδιο ισχύει και για την παραπλανητική χρήση τέτοιων δεδομένων. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται για τις δύο επίμαχες περιπτώσεις. Ενόψει των ανωτέρω, αποδεικνύεται ορθή η δήμευση των 86 και των επιπλέον 1.

Η διάταξη δεν έχει ισχύ, στον βαθμό που η δήμευση των υπόλοιπων 1. Στην περιοριστική αυτή απόφαση κατέληξε το δικαστήριο εφαρμόζοντας αναλογικά το άρθρο παρ. ΚΠΔ [4]. Το δικαστήριο ουσίας ορθά συνήγαγε, ότι τα κρυπτονομίσματα Bitcoin αποκτήθηκαν από αξιόποινη πράξη, και ειδικότερα από την αλλοίωση δεδομένων του άρθρου a γερμ.

ΠΚ, και διέταξε την δήμευσή τους κατά το άρθρο 73 παρ. ΠΚ, υπό την προηγούμενη διατύπωσή του [5]. Τα Bitcoin που παρήχθησαν από ένα δίκτυο Bot αποκτήθηκαν με αξιόποινη πράξη κατά το άρθρο 73 παρ. ΠΚ, υπό την προϊσχύσασα μορφή του. Με την αλλοίωση των δεδομένων σχηματίστηκε στους υπολογιστές μία διαδικτυακή σύνδεση με τον Command and Control server του κατηγορουμένου, η οποία δεν προϋπήρχε και δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την επέμβαση μέσω του κακόβουλου λογισμικού.

Αυτή η διαδικτυακή σύνδεση χρησιμοποιήθηκε ώστε, μετά από δευτερόλεπτα αδράνειας του χρήστη του υπολογιστή, να αξιοποιούνται οι υπολογιστικές δυνατότητες της κάρτας γραφικών για τους αριθμητικούς υπολογισμούς που παρήγαγαν τα κρυπτονομίσματα Bitcoin. Με την αξιοποίηση της υπολογιστικής ισχύος δεν απέκτησε ο κατηγορούμενος μόνο μία ευκαιρία εξόρυξης Bitcoin, την οποία αργότερα υλοποίησε, αλλά απέκτησε άμεσα 1.

ΠΚ διά της αξιοποιήσεως των ξένων υπολογιστικών δυνατοτήτων. Στα αποκτηθέντα από αξιόποινη πράξη εντάσσονται και τα κρυπτονομίσματα Bitcoin, ανεξαρτήτως της νομικής τους φύσης.

Αποτελούν, ενόψει της αγοραίας αξίας τους, μία αξιοποιήσιμη οικονομική αξία, αφού ο κατηγορούμενος είναι ο δικαιούχος τους και επιπλέον έχει δικαίωμα διάθεσής τους. Είναι δε, λόγω της ένταξής τους σε μία αλυσίδα Blockchain και του συνδυασμού του δημόσιου και του γνωστού στον κατηγορούμενο ιδιωτικού κλειδιού, επαρκώς ορισμένα και επομένως μπορούν να δημευθούν, ακόμα κι αν δεν είναι ενσώματα αντικείμενα.

ΠΚ υπό την προηγούμενη διατύπωσή του, δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η διάταξη του άρθρου 73 παρ. ΠΚ, υπό την προηγούμενη μορφή της, δεν περιέχει κάποιον περιορισμό για πράγματα ή δικαιώματα. Επομένως δεν περιορίζεται η εφαρμογή αυτού του άρθρου. Το κατά πόσο είναι γνωστό στις ανακριτικές αρχές το ιδιωτικό κλειδί του κατηγορουμένου για το ψηφιακό πορτοφόλι [Wallet], δεν έχει καμία επίδραση στην διάταξη περί δήμευσης. Εφόσον το ιδιωτικό κλειδί δεν ήταν γνωστό κατά τον χρόνο εκδόσεως της διάταξης, απαιτείται η σύμπραξη του κατηγορουμένου για την εκτέλεσή της.

Η αξιόποινη εξόρυξη κρυπτονομισμάτων Bitcoin

Οι αξιώσεις των παθόντων δεν εμποδίζουν την εφαρμογή της διάταξης. Οι αξιώσεις για την αποκατάσταση της αλλοίωσης δεδομένων δεν στοχεύουν στην επιστροφή των αποκτηθέντων από την αξιόποινη πράξη και υφίστανται μόνο στον βαθμό που αυτές αφορούν την χρήση της κάρτας γραφικών από το δίκτυο Bot, στον βαθμό δηλαδή που αναφέρονται στο χρησιμοποιηθέν ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορεί επομένως στην περίπτωση αυτή να εφαρμοστεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73 γερμ. ΠΚ, υπό την προηγούμενη διατύπωσή του, επειδή οι παθόντες χρήστες δεν έχουν βάσιμη αστική αξίωση. Στην συγκεκριμένη υπόθεση το γερμανικό Ακυρωτικό αντιμετώπισε πρωτότυπα πραγματικά περιστατικά.

Παρότι το «ανέβασμα» κεκαλυμμένων δούρειων ίππων σε εκ πρώτης όψεως ασφαλή αρχεία αποτελεί πλέον διαδεδομένη πρακτική, ο αριθμός των υπολογιστών που επηρεάστηκαν, η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των υπολογιστών, αλλά και η συνακόλουθη αξιοποίηση της υπολογιστικής ισχύος της κάρτας γραφικών των υπολογιστών για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων Bitcoin συνιστούν ιδιαιτερότητες, ενώπιον των οποίων ετέθη το ανώτατο δικαστήριο. Διαφορετικό ζήτημα αποτελεί η υποκλοπή των δεδομένων των χρηστών και η χρήση τους για την ενοικίαση διακομιστή που δεν θα μας απασχολήσει εν προκειμένω.

Ο κατηγορούμενος «ανέβασε» στο Usenet κακόβουλο λογισμικό δούρειο ίππο , το οποίο στη συνέχεια «κατέβασαν» χιλιάδες χρήστες. Με την ενεργοποίηση του δούρειου ίππου ο δράστης απέκτησε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των χρηστών, επενέβη στο μητρώο δεδομένων των υπολογιστών και στην κάρτα γραφικών τους. Αυτές οι πράξεις του δράστη στοιχειοθετούν, κατά το γερμανικό δίκαιο, τα εγκλήματα των άρθρων a γερμ. ΠΚ Κατασκοπεία δεδομένων—Ausspähen von Daten και a γερμ. ΠΚ Αλλοίωση δεδομένων—Datenveränderung , τα οποία αντιστοιχούν στα εγκλήματα των άρθρων Γ παρ.

Ας ξεκινήσουμε από μακριά, σε τι χρησιμεύει Είμαι υπολογιστής για να υπονομεύσω σωστά; Πρώτα απ 'όλα είναι απαραίτητο να έχει ο υπολογιστής όχι αδιάφορη ισχύς επεξεργασίας , η οποία μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μια GPU Graphic Processing Unit από εκείνες που χρησιμοποιούνται συχνά για τρισδιάστατα γραφικά βιντεοπαιχνιδιών. Σημειώστε, καθώς το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί σημαντικά, βρείτε ένα Η αξιοπρεπής GPU έχει γίνει πιο δύσκολη από ποτέ, αλλά όχι αδύνατη.

Το επόμενο βήμα είναι να εξοπλίσετε τον υπολογιστή με μια μητρική πλακέτα και μια μονάδα τροφοδοσίας που είναι αρκετά ισχυρή για να χειριστεί όλες τις GPU. Τέλος, χρειάζεστε μια προσαρμοσμένη θήκη που μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις GPU που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η τυπική θήκη μπορεί να φιλοξενήσει 6, οπότε δεν θα πρέπει να έχετε προβλήματα.

Εξόρυξη Bitcoin: Πόσο πραγματικά επηρεάζει το περιβάλλον | Capital

Μεταξύ των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων καρτών γραφικών, υπάρχουν τα AMD Radeon RX και , τα οποία ωστόσο είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν. Τα παρακάτω είναι εναλλακτικές κάρτες γραφικών που μπορεί να είναι κατάλληλες για εσάς:. Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής μονής πλακέτας, δηλαδή ένας ηλεκτρονικός πίνακας που περιέχει έναν ολόκληρο υπολογιστή, που κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Ο αρχικός σκοπός ήταν να εφαρμοστεί η διδασκαλία στα σχολεία, αλλά με την πάροδο των ετών έχει επίσης αρχίσει να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη bitcoin.

είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin
είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin
είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin
είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin
είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin
είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin
είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin Είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoin

Related είναι ο υπολογιστής μου εξόρυξη bitcoinCopyright 2020 - All Right Reserved