Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core


You’re Temporarily Blocked

Τον Δεκέμβρη του , η Apple ανακοίνωσε ότι θα κάνει open source υπο την άδεια Apache την γλώσσα προγραμματισμού της. Η διαδικασία του development καταγράφεται στο GitHub όπου μπορεί κανείς να παρει και τον πηγαίο κώδικα.

Bitcoin-Core: Import private key from old watch only address into non spendable wallet

Swift 2. The Linux port is still relatively new and in this release does not include the Swift Core Libraries which will appear in Swift 3. Πηγή: Apple Releases Swift 2. Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress. Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook.


 • Bitcoin Hardware Πορτοφόλι Πώς να χρησιμοποιήσετε;
 • Cryptocurrencies - CorePcSystems!
 • Bitcoin χρηματιστηριακές ειδήσεις.
 • Project Management.
 • Bitcoin Gold σε αριθμομηχανή BTC.
 • Τυχαία γεννήτρια αριθμών Bitcoin!
 • Δεν μπορώ να θυμηθώ το πορτοφόλι bitcoin?

Ειδοποίηση μέσω mail για νέα σχόλια. Να ειδοποιούμαι μέσω mail για νέα άρθρα.


 • Αγοράστε το YouTube Kraken Bitcoin;
 • Η ύλη στο bitcoin δεν είναι φανταστικό.
 • Αριθμός υποστήριξης πορτοφολιού Bitcoin.
 • Μαγική απόδειξη πληρωμής Bitcoin!
 • Αλλαγή του ETH έως BTC.
 • User account menu.
 • Η Apple κυκλοφορεί την γλώσσα προγραμματισμού Swift με υποστήριξη για Ubuntu – Cerebrux.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας. Υπάρχουν μετασχηματισμοί που στοχεύουν αποκλειστικά σε μαθηματικές λειτουργίες και είναι πολύ χρήσιμοι όταν ο κώδικας σας περιέχει περίπλοκους υπολογισμούς. Όλοι αυτοί ενεργοποιούνται μέσω της παραμέτρου -ffast-math. Κάποιοι, όμως, αλλάζουν την διαδικασία στρογγυλοποίησης rounding των υπολογισμών, γι' αυτό πρέπει να τους χρησιμοποιείτε μόνο όταν γνωρίζετε τη λειτουργία τους. Οι παραπάνω βελτιστοποιήσεις βασίζονται σε γενικότερες αρχές και είναι ανεξάρτητες της κάθε αρχιτεκτονικής.

Βέβαια, υπάρχουν μετασχηματισμοί που αφορούν το είδος του επεξεργαστή ιδιαίτερα, τον αριθμό και τα ονόματα των καταχωρητών καθώς και τη μορφή των δυαδικών αρχείων. Πολλοί από αυτούς ενεργοποιούνται από την επιλογή -mtune που ρυθμίζει τα πάντα εκτός από το binary interface της εφαρμογής για το συγκεκριμένο επεξεργαστή και την -mcpu που παράγει κώδικα αποκλειστικά για συγκεκριμένο επεξεργαστή. Pentium IV και τους i γενικότερα.

Επίσης, η αρχιτεκτονική Core2 παρέχει επιτάχυνση των μαθηματικών λειτουργιών, πράγμα που μπορείτε να εκμεταλλευθείτε με την παράμετρο -mfpmath-sse η οποία θα χρησιμοποιήσει primitives για το σύνολο εντολών SSE. Για να ελέγξετε την ποιότητα του παραγόμενου κώδικα μπορείτε να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο assembly κώδικα. Ένα εκπαιδευμένο μάτι, λόγου χάρη, μπορεί να διαβάσει το myprog. Η σωστή χρήση των διαθέσιμων καταχωρητών έχει πάντως τεράστιο αντίκτυπο στην ταχύτητα. Η μεταγλώττιση ενός project με αρκετά αρχεία κώδικα είναι μια διαδικασία δύο βημάτων.

Πρώτα, όλα τα αρχεία μετατρέπονται σε κώδικα εκτελέσιμο από τη μηχανή object αρχεία. Σε αυτό το στάδιο το σύστημα δεν κάνει resolve τις κλήσεις σε ρουτίνες. Με άλλα λόγια δεν ελέγχει αν οι απαιτούμενες ρουτίνες είναι πράγματι διαθέσιμες, αλλά προχωρά θεωρώντας αυτές ως δεδομένες. Το δεύτερο στάδιο είναι το αποκαλούμενο linking σύνδεση , οπότε δημιουργείται το τελικό εκτελέσιμο. Τότε, ο μεταγλωττιστής θα τυπώσει σφάλμα αν δεν μπορεί να βρει μια ζητούμενη βιβλιοθήκη ή μια ρουτίνα. Η διαδικασία make δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έξυπνη αυτοματοποίηση αυτών των δύο βημάτων. Υποθέστε ότι έχουμε δύο αρχεία, τα mainprogram.

Για να μεταγλωττιστεί το πρόγραμμα θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε πρώτα τα object αρχεία ως εξής:. Η παράμετρος -Ι ακολουθούμενη από την τοποθεσία των αρχείων header δείχνει στο GCC που να ψάξει γι' αυτά τα header. Πολλαπλές τοποθεσίες αρχείων header καθορίζονται με πολλαπλές επαναλήψεις της -Ι.

Τι είναι τα Oracles (Μαντεία) και πως η Modefi φέρνει την επανάσταση σε αυτά!

Για τη σύνδεση linking , χρειαζόμαστε επίσης την βιβλιοθήκη, οπότε καλούμε το GCC ως εξής:. Εδώ, η -L καθορίζει που βρίσκονται οι βιβλιοθήκες και η -lsample λέει στο GCC να κάνει τη σύνδεση με την βιβλιοθήκη libsample. Και εδώ, είναι δυνατό να καθοριστούν αρκετές τοποθεσίες για βιβλιοθήκες και να συνδεθούν στο πρόγραμμα διάφορες βιβλιοθήκες επαναλαμβάνοντας την -L και την -l, αντίστοιχα, για όσους υποκαταλόγους και βιβλιοθήκες είναι απαραίτητο.

Σημειώστε ότι για τη σύνδεση με την libsample δεν συμπεριλάβαμε το πρόθεμα 'lib' μετά το -l. Αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο: οι βιβλιοθήκες είναι αρχεία με πρόθεμα 'lib' στο όνομα τους, το οποίο παραλείπουμε όταν κάνουμε τη σύνδεση. Οι βιβλιοθήκες, τώρα, χωρίζονται σε δύο είδη: τις διαμοιραζόμενες shared , που διακρίνονται από την κατάληξη.

Main navigation

Οι πρώτες μπορούν να φορτωθούν όταν το ζητήσει κάποιο πρόγραμμα, ενώ οι τελευταίες είναι μέρος του ίδιου του τελικού εκτελέσιμου και φορτώνονται απευθείας. Επομένως, ένα εκτελέσιμο που χρησιμοποιεί διαμοιραζόμενες βιβλιοθήκες είναι μικρότερο σε μέγεθος, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από το host σύστημα στο οποίο θα τρέξει, και για να γίνουμε ακριβείς από τις βιβλιοθήκες του. Ένα στατικό εκτελέσιμο είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος, αλλά μια και είναι αυτοτελές μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που έχει συμβατή αρχιτεκτονική με το σύστημα στο οποίο δημιουργήθηκε.

Όμως, τα πράγματα δεν πάνε συνήθως τόσο ομαλά όσο θα περίμενε κανείς.

Πως μπορώ να μάθω με την Hedy

Όταν ένα πρόγραμμα δεν συμπεριφέρεται σωστά, πρέπει να βρείτε και να κατανοήσετε τη ρίζα του προβλήματος. Η αποσφαλμάτωση debugging είναι ένα σύνολο τεχνικών που επιτρέπουν να εστιάσετε την προσοχή σας σε μικρά κομμάτια κώδικα ενώ το πρόγραμμα εκτελείται με στόχο τον εντοπισμό του προβλήματος με τον πιο εύκολο τρόπο και με τη λιγότερη προσπάθεια όσον αφορά την τροποποίηση του κώδικα και τον χρόνο που απαιτείται γι' αυτό.

Για να μεταγλωττίσετε ένα πρόγραμμα για αποσφαλμάτωση, το GCC πρέπει να κληθεί χωρίς βελτιστοποιήσεις και με την επιλογή -g, όπως στο επόμενο παράδειγμα:. Σε πολλές εφαρμογές που είναι απαιτητικές σε πόρους επεξεργαστή, όπως η κωδικοποίηση βίντεο, ακόμη και οι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες αυτόματες βελτιστοποιήσεις δεν είναι αρκετές για να επιτύχετε την βέλτιστη απόδοση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ζωτικότερες περιοχές του κώδικα απαιτούν κάποια "χεράτη" παρέμβαση. Τέτοιες βελτιστοποιήσεις όμως είναι δύσκολες στην υλοποίηση, και είναι αποτελεσματικές μόνο αν γίνουν στο κατάλληλο σημείο. Υπάρχει, όμως, μια εφαρμογή που μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση αυτών των σημείων, το Gprof, που είναι μέρος του πακέτου binutils, και υπολογίζει το ποσοστό του χρόνου που χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη υπορουτίνα σε ένα κώδικα. Δείτε πως λειτουργεί με το παρακάτω παράδειγμα.

Η proc1 καλείται Για να δείτε και να καταλάβετε την έξοδο του gprof στο παραπάνω κώδικα, μεταγλωττίστε το με την παράμετρο -pg:. Μετά, εκτελέστε το πρόγραμμα με. Θα δημιουργηθεί το αρχείο gmon. Η ίδια η αναφορά παράγεται δίνοντας gprof gproftest, και θα τυπωθεί στην οθόνη.

Η Square Crypto Funds Bitcoin Developer για τη βελτίωση του λογισμικού Mining Pool

Αντίθετα, δίνοντας. Η ίδια η αναφορά αποτελείται από δύο τμήματα, το flat profile και το διάγραμμα κλήσεων. Το flat προφίλ έχει πληροφορίες σχετικά με:. Σε αυτό το απλό παράδειγμα η χρονομέτρηση είναι προσεγγιστική, μια και ο χρόνος εκτέλεσης είναι μικρός. Μπορείτε να πάρετε πιο σημαντικά αποτελέσματα όταν η εκτέλεση διαρκεί μερικά λεπτά οπότε το profiling αρχίζει να αποκτά νόημα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το διάγραμμα κλήσεων είναι μια αναπαράσταση της ροής του προγράμματος διαμέσου των ρουτίνων και λέγεται δέντρο.

Το Gprof είναι ένα προηγμένο αλλά απλό στη χρήση εργαλείο, και καλό είναι να διαβάσετε τη man σελίδα του για οδηγίες εξειδικευμένης χρήσης.

Μεταφράζοντας το Dash — Τεκμηρίωση του Dash - latest

Τα μεγάλα project χρειάζονται μια κατανοητή σουίτα ελέγχου. Εδώ, το επίθετο 'κατανοητή' σημαίνει ότι με τους ελέγχους που παρέχονται, ο προγραμματιστής θα μπορεί να διαπιστώνει αν κάθε γραμμή κώδικα λειτουργεί όπως προβλέπεται σε κάθε δυνατή περίπτωση. Αυτό συνεπάγεται ότι η σουίτα ελέγχου πρέπει να φτάνει σε κάθε γραμμή κώδικα που μπορεί να εκτελεστεί από τον αλγόριθμο, δηλαδή όλες τις γραμμές του αν είναι καλογραμμένος.

Είναι εύκολο να γράψει κανείς μια κατανοητή σουίτα ελέγχου αν το project είναι μικρό, όχι όμως και στα μεγάλα projects λόγω του πάρα πολλών διαφορετικών παραμέτρων που διαθέτουν αυτά. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε το gcov, ένα εργαλείο που είναι μέρος του ίδιου του GCC. Συνδυαζόμενο με το gprof, το gcov είναι ένα τέλειο εργαλείο για τον έλεγχο του κώδικά σας· μπορεί να παράγει μέχρι και μια λεπτομερή αναφορά απαριθμώντας πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε κάθε γραμμή κώδικα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Για να πάρετε τέτοιου είδους πληροφορίες, πρέπει να μεταγλωττίσετε τον κώδικα με τις παραμέτρους -fprofile-arcs και -ftest-coverage. Πάρτε σαν παράδειγμα τον κώδικα του αρχείου gcovtest. Για να ελέγξετε πόσες φορές εκτελείται κάθε γραμμή του παραπάνω κώδικα, πρέπει να τον μεταγλωττίσετε ως εξής:. Ο μεταγλωττιστής θα παράγει το προαιρετικό αρχείο gcovtest. Τρέξτε, τώρα, το gcov, με όρισμα το πηγαίο αρχείο:.

Αμέσως μετά τυπώνεται ο ίδιος ο κώδικας της γραμμής. Στις γραμμές που παραλείπονται, μια παύλα αντικαθιστά το πλήθος των εκτελέσεων, ενώ οι γραμμές στις οποίες δεν φτάνει ποτέ ο αλγόριθμος έχουν πέντε διέσεις στην αρχή. Μόνο οι γραμμές που περιέχουν εντολές λαμβάνονται υπόψη, ενώ ορισμοί και κενές γραμμές παραλείπονται. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στις σελίδες man ή info του gcov. Ο GCC είναι ένας ώριμος και πλήρης χαρακτηριστικών μεταγλωττιστής.

Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core
Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core
Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core
Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core
Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin Core

Related Γλώσσα προγραμματισμού Bitcoin CoreCopyright 2020 - All Right Reserved