Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά


Πίνακας περιεχομένων

Το Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει τα πράγματα ηλεκτρονικά, αν και τα δύο μέρη είναι πρόθυμα. Με αυτή την έννοια, μοιάζει με τα συμβατικά δολάρια, ευρώ ή γιεν, τα οποία επίσης διακινούνται ψηφιακά. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφορές του BTC σε σχέση με τα συμβατικά νομίσματα οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:.


  1. Bitcoin πυρήνα χωρίς blockchain.
  2. Mastering Bitcoin Andreas Antonopoulos Αναθεώρηση?
  3. Bitcoin Blockchain Wallet ασφαλής!

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Bitcoin είναι ότι είναι αποκεντρωμένο. Κανένα ίδρυμα δεν ελέγχει το δίκτυο bitcoin το οποίο διατηρείται από μια ομάδα ελεγκτών εθελοντών και διοικείται από ένα ανοικτό δίκτυο εξειδικευμένων υπολογιστών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Μενού πλοήγησης

Στις παραδοσιακές συναλλαγές αυτή η λειτουργία εκπληρώνεται από τις τράπεζες,γεγονός που τους δίνει τον έλεγχο του παραδοσιακού συστήματος. Με το bitcoin, η ακεραιότητα των συναλλαγών διατηρείται από ένα κατανεμημένο και ανοικτό δίκτυο που δεν ανήκει σε κανέναν. Τα παραδοσιακά νομίσματα δολάρια, ευρώ, γιεν κ. Οι κάτοχοι του νομίσματος και ιδιαίτερα οι πολίτες επωμίζονται το κόστος.

Με bitcoin, από την άλλη πλευρά, η προσφορά ελέγχεται αυστηρά από τον αλγόριθμο. Ένας μικρός αριθμός νέων bitcoins δημιουργείται κάθε ώρα και θα αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται με με μειωμένο ρυθμό μέχρι να φτάσει το μέγιστο των 21 εκατομμυρίων. Αυτό κάνει το bitcoinπιο ελκυστικό ως περιουσιακό στοιχείο — θεωρητικά, αν η ζήτηση μεγαλώσει και η προσφορά παραμείνει η ίδια, η αξία του θα αυξηθεί.

Ενώ οι αποστολείς παραδοσιακών ηλεκτρονικών πληρωμών συνήθως εντοπίζονται, οι χρήστες του bitcoin θεωρητικά λειτουργούν σε ημι-ανωνυμία. Όταν υποβάλλεται αίτημα συναλλαγής, τοπρωτόκολλο ελέγχει όλες τις προηγούμενες συναλλαγές για να επιβεβαιώσει ότι ο αποστολέας διαθέτει το απαραίτητο bitcoin καθώς και την εξουσιοδότηση για την αποστολή του. Το σύστημα δεν χρειάζεται να γνωρίζει την ταυτότητά του. Στην πράξη, κάθε χρήστης προσδιορίζεται από τη διεύθυνση του πορτοφολιού του και συναλλαγές μπορούν, με κάποια προσπάθεια, να παρακολουθούνται με αυτόν τον τρόπο.

Επιπλέον,τα περισσότερα ανταλλακτήρια που πωλούν BTC υποχρεούνται από το νόμο να διενεργούν ελέγχους ταυτότητας στους πελάτες τους προτού τους δοθεί η δυνατότητα να αγοράσουν ή να πουλήσουν bitcoin, δίδοντας έναν άλλο τρόπο μέσω του οποίου μπορεί να παρακολουθείται η χρήση του bitcoin. Δεδομένου ότι το δίκτυο είναι διαφανές, η πρόοδος μιας συγκεκριμένης συναλλαγής είναι ορατή σε όλους.

Εάν μια συναλλαγή καταγραφεί στο δίκτυο και περάσει πάνω από μία ώρα, είναι αδύνατο να τροποποιηθεί.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) - Bitcoin

Παρόλο που κάτι τέτοιο μπορεί να ανησυχήσει μερικούς, το γεγονός αυτό είναι θετικό καθώς σημαίνει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή στο δίκτυο bitcoin δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Αποποίηση ευθύνης : Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Ο Satoshi αποσύρθηκε από το έργο αυτό στα τέλη του χωρίς να αποκαλύψει πολλά για τον εαυτό του. Από τότε, η κοινότητα του Bitcoin μεγάλωσε εκθετικά με πολλούς προγραμματιστές που ασχολούνται με το Bitcoin. Η "ανωνυμία" του Satoshi συχνά έθετε αδικαιολόγητες ανησυχίες, πολλές από τις οποίες συνδέονται με παρανοήσεις γύρω από την ανοιχτού κώδικα φύση του Bitcoin. Το λογισμικό και το πρωτόκολλο του Bitcoin εκδίδονται ανοιχτά προς όλους και οποιοσδήποτε προγραμματιστής μπορεί να επιθεωρήσει τον κώδικα ή να φτιάξει τις δικές του τροποποιημένες εκδόσεις του λογισμικού Bitcoin.

Ακριβώς όπως και με τους τωρινούς προγραμματιστές, η επιρροή του Satoshi περιορίστηκε στις αλλαγές που έκανε και υιοθετήθηκαν από άλλους και συνεπώς δεν είχε τον έλεγχο του Bitcoin. Έτσι, η ταυτότητα του εφευρέτη του Bitcoin είναι πιθανόν τόσο σχετική σήμερα όσο και η ταυτότητα του προσώπου που εφηύρε το χαρτί. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του δικτύου Bitcoin όπως ακριβώς και κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης της τεχνολογίας πίσω από το email.

Το Bitcoin ελέγχεται από όλους τους χρήστες Bitcoin σε όλο τον κόσμο. Ενώ οι προγραμματιστές βελτιώνουν το λογισμικό, δεν μπορούν να εξαναγκάσουν καμία αλλαγή στο πρωτόκολλο Bitcoin, διότι όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιούν. Για να διατηρηθεί η συμβατότητα, όλοι οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό που υπακούει στους ίδιους κανόνες. Το Bitcoin μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο με την πλήρη συναίνεση μεταξύ όλων των χρηστών. Ως εκ τούτου, όλοι οι χρήστες και οι προγραμματιστές έχουν ισχυρό κίνητρο να προστατεύουν αυτήν την γενική συναίνεση.

Από τη μεριά του χρήστη, το Bitcoin δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή η οποία παρέχει ένα προσωπικό πορτοφόλι Bitcoin και επιτρέπει στο χρήστη να στέλνει και να λαμβάνει bitcoins μέσω αυτού. Έτσι λειτουργεί το Bitcoin για τους περισσότερους χρήστες. Στο παρασκήνιο, το δίκτυο Bitcoin μοιράζεται ένα δημόσιο λογιστικό βιβλίο ledger που ονομάζεται "block chain" αλυσίδα των μπλοκ.

Αυτό το βιβλίο περιέχει κάθε συναλλαγή που έχει ποτέ επεξεργαστεί από το δίκτυο, επιτρέποντας στον υπολογιστή του χρήστη να εξακριβώνει την εγκυρότητα της κάθε συναλλαγής. Η αυθεντικότητα της κάθε συναλλαγής προστατεύεται από ψηφιακές υπογραφές που αντιστοιχούν στις διευθύνσεις αποστολής, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να έχουν πλήρη έλεγχο κατά την αποστολή bitcoins από τις δικές τους διευθύνσεις Bitcoin.

Επιπλέον, ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί συναλλαγές που χρησιμοποιούν την υπολογιστική ισχύ εξειδικευμένου υλισμικού hardware και να κερδίσει μια ανταμοιβή σε bitcoins για την υπηρεσία αυτή. Αυτό συχνά ονομάζεται εξόρυξη mining. Για να μάθετε περισσότερα για το Bitcoin, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ειδική ιστοσελίδα και το πρωτότυπο έγγραφο. Υπάρει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων και ιδιωτών που χρησιμοποιούν το Bitcoin.

Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, δικηγορικά γραφεία, καθώς και δημοφιλείς online υπηρεσίες όπως οι Namecheap, WordPress, Reddit και Flattr. Ενώ το Bitcoin παραμένει ένα σχετικά νέο φαινόμενο, αναπτύσσεται γρήγορα. Στο τέλος Αυγούστου του , η αξία όλων των bitcoins σε κυκλοφορία ξεπέρασε το 1. Ενώ είναι δυνατό να βρεθούν ιδιώτες που επιθυμούν να πωλήσουν bitcoins με αντάλλαγμα πληρωμή σε πιστωτική κάρτα ή PayPal, οι περισσότερες ανταλλαγές όμως δεν επιτρέπουν χρηματοδότηση μέσω αυτών των μεθόδων πληρωμής. Αυτό οφείλεται σε περιπτώσεις όπου κάποιος αγοράζει bitcoins με PayPal και στη συνέχεια αντιστρέφει το μισό της συναλλαγής.

Αυτό συνήθως αναφέρεται ως αντιλογισμός χρέωσης chargeback.

Τα ψηφιακά νομίσματα μελετά και η Ιαπωνία!

Οι πληρωμές με Bitcoin είναι ευκολότερο να γίνουν από ότι με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και μπορούν να ληφθούν χωρίς κάποιον εμπορικό λογαριασμό. Οι πληρωμές γίνονται μέσω εφαρμογής πορτοφολιού, είτε στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο, εισάγοντας τη διεύθυνση του παραλήπτη, το ποσό πληρωμής, και πατώντας αποστολή. Για να γίνει ευκολότερη η εισαγωγή της διεύθυνσης του παραλήπτη, πολλά πορτοφόλια μπορούν να αποκτήσουν τη διεύθυνση σαρώνοντας ένα κώδικα QR ή φέρνοντας σε επαφή δύο κινητά τηλέφωνα, με χρήση της τεχνολογίας NFC.

Μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης στο Bitcoin προέρχεται από το γεγονός ότι δεν απαιτεί καμιά απολύτως εμπιστοσύνη. To Bitcoin είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα και αποκεντρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι οποισδήποτε έχει πρόσβαση σε ολόκληρο τον κώδικα ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, ο κάθε προγραμματιστής στον κόσμο μπορεί να επαληθεύσει πώς ακριβώς λειτουργεί το Bitcoin.

Όλες οι συναλλαγές και τα bitcoins που δημιουργούνται μπορεί να τα ανατρέξει ο καθένας με διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι πληρωμές μπορούν να γίνουν χωρίς εξάρτηση από τρίτους και ολόκληρο το σύστημα προστατεύεται από έντονα επιθεωρημένους από ομότιμους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους όπως εκείνους που χρησιμοποιούνται στις online τραπεζικές συναλλαγές.

Κανένας οργανισμός ή άτομο δεν μπορεί να ελέγξει το Bitcoin και το δίκτυο παραμένει ασφαλές παρόλο που όλοι οι χρήστες του δεν είναι έμπιστοι. Δεν θα πρέπει ποτέ να περιμένετε να πλουτίσετε με το Bitcoin ή οποιαδήποτε αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Είναι σημαντικό να είστε πάντοτε επιφυλακτικοί γιατί ό,τι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό ή παραβαίνει βασικούς οικονομικούς κανόνες. Το Bitcoin είναι ένας ανερχόμενος χώρος καινοτομίας και υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες οι οποίες ενέχουν επίσης κινδύνους.

Δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι το Bitcoin θα συνεχίσει να αναπτύσσεται παρόλο που έχει εξελιχθεί με πολύ γρήγορο ρυθμό μέχρι τώρα. Η επένδυση χρόνου και πόρων σε οτιδήποτε που σχετίζεται με το Bitcoin απαιτεί επιχειρηματικό πνεύμα.


  1. Με ποιους το bitcoin τρόπους είναι διαφορετικό από τα παραδοσιακά νομίσματα;?
  2. Η Χρήση Κρυπτονομισμάτων για Παράνομες Δραστηριότητες και Σχετικές Νομοθετικές Πρωτοβουλίες;
  3. Σχετικά άρθρα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κερδίσετε χρήματα με το Bitcoin όπως είναι η εξόρυξη mining , πιθανολογία speculation ή διευθύνοντας νέες επιχειρήσεις. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι ανταγωνιστικές και δεν υπάρχει εγγύηση κέρδους. Εξαρτάται από το κάθε άτομο να κάνει σωστή αξιολόγηση του κόστους και των κινδύνων που ενέχονται σε κάθε τέτοιο σχέδιο.

Το Bitcoin είναι εξίσου εικονικό με τις πιστωτικές κάρτες και τα online δίκτυα τραπεζικών συναλλαγών τα οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι καθημερινά. Το Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσουμε online και σε φυσικά καταστήματα όπως και με κάθε άλλη μορφή χρημάτων. Τα Bitcoins μπορούν επίσης να ανταλλαγούν σε φυσική μορφή όπως είναι τα νομίσματα Casascius , αλλά η πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου παραμένει πιο βολικός τρόπος.

Τα υπόλοιπα λογαριασμού Bitcoin αποθηκεύονται σε ένα κυρίως κατανεμημένο δίκτυο και δεν μπορούν να τροποποιηθούν δόλια από κανέναν.

Bitcoin: η μυστική τεχνολογία και οι διαμάχες

Με άλλα λόγια, οι χρήστες Bitcoin έχουν αποκλειστικό έλεγχο στα κεφάλαιά τους και τα bitcoins δεν μπορούν να εξαφανιστούν απλώς επειδή είναι εικονικά. To Bitcoin είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές με ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή χρημάτων. Ωστόσο, το Bitcoin δεν είναι ανώνυμο και δεν μπορεί να προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως με τα μετρητά. Η χρήση του Bitcoin αφήνει εκτεταμένα δημόσια αρχεία. Διάφοροι μηχανισμοί υπάρχουν για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και ακόμα περισσότεροι είναι υπό εξέλιξη.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει πριν οι λειτουργίες αυτές χρησιμοποιούνται σωστά από τους περισσότερους χρήστες του Bitcoin. Έχουν διατυπωθεί κάποιες ανησυχίες ότι οι ιδιωτικές συναλλαγές με Bitcoin θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς.

bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά
bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά
bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά
bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά
bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά
bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά
bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά Bitcoin bitcoin χρυσή διαφορά

Related bitcoin bitcoin χρυσή διαφοράCopyright 2020 - All Right Reserved