Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain


VIEW Bitcoin PRICES AT THE NO 1 GOLD PRICE SITE

Με την επίτευξη συμφωνίας consensus ανάμεσα στους κόμβους δημιουργείται εμπιστοσύνη για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κόμβων που συμμετέχουν και τηρούν το μητρώο, τόσο μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης και ουδετερότητας επιτυγχάνεται. Επομένως, το μητρώο σε μία πλατφόρμα blockchain δεν είναι απλά αποκεντρωμένο decentralized αλλά και διανεμημένο distributed με την έννοια ότι ολόκληρο το μητρώο συναλλαγών τηρείται από όλους τους κόμβους και συγχρονίζεται ταυτόχρονα, ώστε όλοι οι κόμβοι να έχουν το ίδιο ενημερωμένο μητρώο.

Το συνήθως ανοιχτό - open source λογισμικό της κάθε πλατφόρμας blockchain καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα καταχωρούνται τα δεδομένα στο μητρώο, τον τρόπο επαλήθευσής τους και φυσικά το είδος των πληροφοριών που θα καταχωρούνται.

Pi network - Blockchain phát triển 2021-Là lý do người Trung đánh giá cao Picoin

Επίσης, προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο δημιουργίας του κρυπτονομίσματος ή των μέσων συναλλαγής ή tokens που τυχόν να προβλέπει. Για παράδειγμα, ενώ η πλατφόρμα blockchain του bitcoin δημιουργήθηκε και μέχρι σήμερα αφορά κυρίως συναλλαγές με το ομώνυμο κρυπτονόμισμα, η αντίστοιχη του ethereum έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει και πιο σύνθετες πληροφορίες όπως τα λεγόμενα έξυπνα συμβόλαια smart contracts. Όλοι αυτοί οι όροι λειτουργίας ενσωματώνονται στο πρωτόκολλο whitepaper της εκάστοτε πλατφόρμας blockchain το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου.

Καταχώρηση των πληροφοριών στο μητρώο της blockchain σύμφωνα με το πρότυπο της πλατφόρμας του bitcoin. Βασικό εργαλείο για τη λειτουργία της πλατφόρμας blockchain του bitcoin, και όχι μόνο, είναι οι αλγόριθμοι και οι περίπλοκες μαθηματικές πράξεις με τις οποίες καταχωρούνται και επαληθεύονται τα δεδομένα και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός του συστήματος.

Συγκεκριμένα, η συναλλαγή που αναφέραμε ανωτέρω, δηλαδή η μεταφορά χρημάτων από την Alice στον Bob, κρυπτογραφείται με τη μέθοδο hashing, μέσω της οποίας παράγεται ένας αριθμός hash που ενσωματώνει τα δεδομένα της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων είναι το ιδιωτικό και δημόσιο «κλειδί» κάθε χρήστη [4]. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες συναλλαγές, έως ότου συμπληρωθεί ένας αριθμός συναλλαγών [5] , οι οποίες εντάσσονται σε ένα μπλοκ.

Τα κρυπτογραφικά στοιχεία κάθε συναλλαγής που δημιουργούνται δηλαδή οι αριθμοί που παράγονται μέσω της διαδικασίας hashing , κρυπτογραφούνται περαιτέρω ανά δύο ή περισσότερες συναλλαγές, επίσης με την ίδια μέθοδο, έως ότου δημιουργηθεί ένας τελικός αριθμός hash , ο οποίος αντιστοιχεί συνολικά στο συγκεκριμένο μπλοκ με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τα λεγόμενα merkle trees. Προκειμένου να «ολοκληρωθεί» ένα μπλοκ συναλλαγών και να ενταχθεί στην αλυσίδα των μπλοκ blockchain , πρέπει να λυθεί ένας μαθηματικός γρίφος μέσω μίας εξαιρετικά περίπλοκης μαθηματικής εργασίας proof of work [6] [7].

Την εργασία αυτή αναλαμβάνουν οι λεγόμενοι «μεταλλωρύχοι» miners οι οποίοι έχουν εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό και διαθέτουν εξοπλισμό εξαιρετικά μεγάλης υπολογιστικής ισχύος [8]. Καθώς η πράξη αυτή περιλαμβάνει δεδομένα και από το προηγούμενο μπλοκ και αυτό με τη σειρά του από το προηγούμενο, στην πραγματικότητα δημιουργείται μία αλυσίδα επαλήθευσης, η οποία φτάνει μέχρι την πρώτη συναλλαγή [9].

Επομένως, οποιαδήποτε αναδρομική τροποποίηση σε μπλοκ της αλυσίδας θα επέφερε αλλαγές σε όλα τα επόμενα μπλοκ και τα δεδομένα τους, καθώς η τροποποίηση έστω κι ενός ελάχιστου δεδομένου μίας συναλλαγής παράγει έναν τελείως διαφορετικό αριθμό hash, και συνεπώς η κρυπτογράφηση όλων των μεταγενέστερων συναλλαγών θα ήταν διαφορετική, γεγονός που θα δημιουργούσε ανακολουθία στην αλυσίδα των συναλλαγών.

Σκοπός της ανωτέρω παρουσίασης δεν είναι να εστιάσει στις τεχνικές λεπτομέρειες της τεχνολογίας blockchain, οι οποίες ούτως ή άλλως διαρκώς μεταβάλλονται από νέες παραλλαγές της [10] , αλλά να γίνει κατανοητή η δομή της ώστε να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:.

Επιγραμματικά η τεχνολογία είναι μία αποκεντρωμένη και διανεμημένη βάση δεδομένων, όπου οι καταχωρήσεις κρυπτογραφούνται και επιβεβαιώνονται δημιουργώντας μία αλληλουχία με τις προηγούμενες καταχωρήσεις. Κοινή συνισταμένη των χαρακτηριστικών αυτών είναι η εμπέδωση ή μάλλον αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία πλέον εκφεύγει από τις κεντρικές αρχές ως αρμοδιότητα και μεταφέρεται μεταξύ των χρηστών. Εκτός από ένα αποκεντρωμένο μέσο πληρωμών, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενδιάμεσων προσώπων, η τεχνολογία έχει εφαρμογές σε ένα πλήθος υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Κάθε ένα από αυτά τα μέρη τηρεί το δικό του αρχείο, γεγονός το οποίο εκτός από ζητήματα πρακτικότητας αυξάνει τις πιθανότητες σφαλμάτων και ανακολουθιών. Η τεχνολογία blockchain απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία ενώ καθιστά περιττή την ανάγκη ύπαρξης ενδιάμεσων προσώπων. Ο χρόνος επιβεβαίωσης και εκκαθάρισης συναλλαγών μειώνεται δραματικά, ανεξάρτητα μάλιστα από τη γεωγραφική θέση των συναλλασσόμενων. Τα περισσότερα πλέον διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δοκιμάζουν πιλοτικά τη νέα τεχνολογία προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές της σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν [13].

Ως μέσο διεκπεραίωσης πληρωμών, η τεχνολογία blockchain θα μπορεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης πληρωμών. Για παράδειγμα, στη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με τον όρο Cash Against Documents CAD , ο παραλήπτης των εμπορευμάτων πρέπει να περιμένει από αρκετές ώρες έως και μερικές ημέρες για να παραλάβει τα εμπορεύματα, μέχρι ο μεταφορέας να λάβει τη βεβαίωση για λογαριασμό του αποστολέα ότι το τίμημα έχει καταβληθεί. Σε ένα περιβάλλον το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία blockchain η επιβεβαίωση θα είναι άμεση μερικά λεπτά και μάλιστα μπορεί να γίνει απευθείας από τον παραλήπτη στον αποστολέα, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων τράπεζας.


 1. Newsletter;
 2. Πώς να χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι bitcoin cryptocrrency!
 3. Κατηγορίες.
 4. Miner bitcoin πώς λειτουργεί.
 5. Πού να αγοράσετε με bitcoins online!

Ιδιαίτερη αξία έχει η νέα τεχνολογία στην επεξεργασία ασφαλιστικών αξιώσεων, η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκη για διάφορες αιτίες, όπως απατηλές αξιώσεις ασφαλισμένων, κατακερματισμένα δεδομένα, μη ενεργά ασφαλιστήρια κ. Καθώς η τεχνολογία blockchain αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο τρόπο καταχώρησης και αποθήκευσης πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μία αλληλένδετη αλυσίδα δεδομένων, αποτρέποντας διπλές εγγραφές, κακόπιστες καταχωρήσεις κ.

Δέκα χρόνια bitcoin

Επιπλέον, η τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε λογιστικές καταχωρήσεις εταιρειών, καθώς μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σφαλμάτων και εξασφαλίζει, τουλάχιστον σε βαθμό μεγαλύτερο από τις σημερινές πρακτικές, την ακεραιότητα των εγγραφών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η καταχώριση δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με επιπρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες ενσωματώνονται στην εκάστοτε πλατφόρμα. Για παράδειγμα, σε μία πειραματική εφαρμογή της τεχνολογίας από το χρηματιστήριο του ΝASDAQ το , καταχωρήθηκε η κυριότητα κινητών αξιών των χρηστών, όπως τηρείται από την κεντρική αρχή CSD , και στη συνέχεια αποδόθηκαν δικαιώματα ψήφου μέσω tokens, ώστε οι χρήστες να μπορούν να «ξοδεύουν» tokens και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις εφόσον ήταν και φορείς του αντίστοιχου δικαιώματος ψήφου.

Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η νέα τεχνολογία στην καταχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπου η απόδειξη της κυριότητας και της χρονικής προτεραιότητας μπορεί να είναι δυσχερής και δαπανηρή, σε αντίθεση με την τεχνολογία blockchain η οποία μπορεί να προσφέρει βεβαιότητα για τις εν λόγω καταχωρήσεις. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες και στην αντιμετώπιση των απομιμητικών προϊόντων επιτρέποντας τη χρήση ασφαλών και μη τροποποιήσιμων πιστοποιητικών από τις τελωνειακές και αστυνομικές αρχές.

Έξυπνα συμβόλαια smart contracts. Ο όρος «έξυπνα συμβόλαια» αναφέρεται σε ψηφιοποιημένα συμβόλαια στα οποία έχει ενσωματωθεί κώδικας υπό τη μορφή Αν — [συμβεί] αυτό — τότε [θα συμβεί] — εκείνο if —this — then — that, εν συντομία IFTTT , τα οποία εκτελούνται αυτόματα αν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Αν και τα συμβόλαια αυτά υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην πιο απλή μορφή τους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός αυτόματου πωλητή, η ενσωμάτωσή της λειτουργίας τους μέσα από την τεχνολογία blockchain τους δίνει νέες δυνατότητες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο λεγόμενος διακόπτης εκκίνησης starter interrupter , δηλαδή, η συσκευή η οποία έχει ενσωματωμένο ένα τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο εκτελείται αυτόματα σε περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι χρηματοδότησης για την απόκτηση του αυτοκινήτου οπότε και δεν επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα [15].

Πίνακας περιεχομένων

Η τεχνολογία blockchain όχι μόνο καταργεί την ανάγκη για την ύπαρξη τρίτων μερών, αλλά εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του συμβολαίου και ότι οι συμβατικοί όροι θα εκπληρώνονται αυτόματα όταν πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα έξυπνο συμβόλαιο διαπραγματεύονται τους βασικούς όρους, όπως προδιαγραφές των προϊόντων, ποσότητα, τίμημα, χρόνο και τόπο εκπλήρωσης μέσω της blockchain, σε μία διαδικασία η οποία μοιάζει με την διαπραγμάτευση παραγώγων συμβολαίων σε ηλεκτρονική εξωχρηματιστηριακή OTC πλατφόρμα.

Αν εκατομμύρια υπολογιστές βεβαιώσουν ότι η Alice καταβάλει στον Bob Ευρώ την 8η Απριλίου στις 4μ. Το παράδειγμα του διακόπτη εκκίνησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων του συνδυασμού των έξυπνων συμβολαίων και της τεχνολογίας blockchain. Αντί ο προγραμματισμός του λογισμικού συμβολαίου contractware να καθορίζεται από τον δανειστή, θα καθορίζεται και θα εκτελείται από την πλατφόρμα blockchain. Κανένα από τα μέρη δεν χρειάζεται να εμπιστεύεται το άλλο για την εκτέλεση του συμβολαίου αλλά την ουδέτερη πλατφόρμα blockchain, η οποία θα εκτελεί τους σχετικούς συμβατικούς όρους όταν πληρωθούν οι προσυμφωνημένες προϋποθέσεις [16].

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας μπορεί να μειώσει τις δαπάνες και τους πιστωτικούς κινδύνους για τους δανειστές, καθώς η εκτέλεση των όρων των συμβολαίων θα γίνεται αυτοματοποιημένα και το ποσοστό ανάκτησης του αντικειμένου εξασφάλισης θα είναι υψηλότερο. Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης, με χαμηλότερα επιτόκια, τουλάχιστον για όσους οφειλέτες αποδεχτούν την αυστηρότητα και την ακαμψία των όρων ενός έξυπνου συμβολαίου.

Η ψηφιακή διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία καθίσταται πλέον πολύ πιο ασφαλής καθώς εκτός από την κρυπτογράφηση των δεδομένων με μέθοδο που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παραποίησή τους, διασφαλίζεται και η διαφάνεια αφού οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι οι ψήφοι τους μετρήθηκαν και ότι το περιεχόμενό τους δεν αλλοιώθηκε.

Η τεχνολογία blockchain διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα αναζητούσε κανείς σε μία πλατφόρμα διαδικτυακής ψηφοφορίας. Μετά την επιτυχία του πρώτου κρυπτονομίσματος, δημιουργήθηκαν και άλλα ψηφιακά νομίσματα. Έπειτα, εμφανίστηκε η τεχνολογία blockchain , προκαλώντας παγκόσμια αναστάτωση στις ρυθμιστικές αρχές, σχετικά με εγκληματική δραστηριότητα και επιθέσεις από χάκερς. Ακολουθεί μια αναλυτική αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα της δεκαετίας του Bitcoin:.

Ένα χάπι που αναπτύσσεται από την Pfizer ως θεραπεία για τον κορονoϊό ενδέχεται να είναι έτοιμο μέσα στο , εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς, σύμφωνα με σχετική έκθεση. Συνήθως διακρίνουμε τρεις τύπους εικονικών νομισμάτων:. Το νόμιμο χρήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς απόκτηση αυτών των εικονικών νομισμάτων, ούτε αντίστροφα μπορούν τα εικονικά νομίσματα να μετατραπούν σε νόμιμο χρήμα.

Από άποψη χρηστικότητας, τα εικονικά νομίσματα κλειστού συστήματος εξυπηρετούν μόνο τον σκοπό για τον οποίο δημιουργούνται. Ωστόσο, ένα εικονικό νόμισμα μπορεί να έχει κι ευρύτερη χρήση, για παράδειγμα όταν μια αεροπορική εταιρεία δημιουργεί ένα πρόγραμμα τακτικών πελατών και χρησιμοποιεί τα αεροπορικά μίλια ως μια άλλη μορφή εικονικού νομίσματος. Στο παρόν άρθρο θα συζητηθεί η ιστορία των κρυπτονομισμάτων, και ιδιαίτερα του bitcoin λόγω της δημοφιλίας του, όπως επίσης των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση τέτοιων κρυπτονομισμάτων.


 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ;
 • Πώς να χρεώνετε τα κέρδη του Bitcoin!
 • Bitcoin Ιστορικές καθημερινές τιμές.
 • Το Coinbase προσθέτει μετρητά bitcoin.
 • Bitcoin Price!
 • Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε ορισμένες παράνομες δραστηριότητες που τελούνται μέσω εικονικών νομισμάτων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, θα εξετάσουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και παγκοσμίως αναφορικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης των κρυπτονομισμάτων για παράνομες δραστηριότητες. Πώς δημιουργήθηκαν όμως τα κρυπτονομίσματα, και πιο συγκεκριμένα το bitcoin ως το πρώτο από αυτά; Η σχετική ιδέα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από ένα άγνωστο πρόσωπο ή ομάδα με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto.

  Η αληθινή ταυτότητα του Satoshi είναι ακόμη άγνωστη, εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Satoshi δεν είναι ένα άτομο αλλά ομάδα, πιθανώς δυτικής καταγωγής. Μάλιστα, ο Satoshi προτάθηκε το για το βραβείο Νόμπελ στις οικονομικές επιστήμες για τη συμβολή του στη σύγχρονη οικονομία μέσω της εισαγωγής των κρυπτονομισμάτων στο σύστημα οικονομικών συναλλαγών. Λίγους μήνες μετά, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του , η ιδέα του Satoshi ενσαρκώθηκε μέσω της γέννησης του bitcoin ως πρώτου κρυπτονομίσματος.

  Κρυπτονομίσματα: Για πρώτη φορά πάνω από τα $2 τρισ. με τη βοήθεια του ether

  Το bitcoin είναι μοναδικό στον σχεδιασμό του δεδομένου ότι η προσφορά του είναι πεπερασμένη- θα διατεθούν μόνο 21 εκατομμύρια bitcoin συνολικά παγκοσμίως σε καθορισμένες χρονικές περιόδους και επί του παρόντος 16,3 εκατομμύρια έχουν ήδη εξορυχθεί και διακινούνται στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Το τελευταίο bitcoin προγραμματίζεται να εξορυχθεί το , σημείο μετά το οποίο δεν θα μπορούν πλέον να εξορυχθούν νέα bitcoin. Τον Ιανουάριο του , ο Satoshi κατείχε bitcoin συνολικής αξίας 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, [12] ενώ περίπου 1.

  Στην αρχή της διακίνησής του, το bitcoin άξιζε μόνο λίγα λεπτά του Ευρώ. Όταν ο υπολογιστής είχε επικυρώσει αρκετές συναλλαγές, επιβραβευόταν με την «εξόρυξη» ενός bitcoin, το οποίο ήταν η αμοιβή για τον χρόνο, την ηλεκτρική ενέργεια και την υπολογιστική ισχύ που διέθεσε. Αυτή η μεγάλη διακύμανση καθιστά το bitcoin, και κάθε κρυπτονόμισμα, μια ιδιαίτερα κινδυνώδη επένδυση που μπορεί να αποφέρει ένα εξαιρετικά υψηλό κέρδος, αλλά μπορεί εξίσου να εξανεμίσει το κεφάλαιο του επενδυτή.

  Στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του bitcoin, κανένα κατάστημα δεν ήταν πρόθυμο να το δεχθεί ως μέσο πληρωμών. Η πρώτη αγορά προϊόντος με bitcoin έγινε στις 22 Μαΐου , [19] όταν ένας χρήστης πλήρωσε Παρά την καινοτομία του, το bitcoin έχει συχνά γίνει στόχος αρνητικών σχολίων.

  Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από την χρήση αμφίδρομων νομισμάτων, όπως το bitcoin; Πρώτον, τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λόγω της σχετικής ανωνυμίας και της ταχύτητας που προσφέρουν.

  Τρίτον, τα κρυπτονομίσματα μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο για την σταθερότητα των συστημάτων πληρωμής ευρύτερα καθώς δεν υπόκεινται σε κάποια ρυθμιστική εποπτεία. Το τελευταίο διάστημα το bitcoin έχει «απολαύσει» μια αρνητική φήμη ως εργαλείο έκνομης δραστηριότητας, και ως το κρυπτονόμισμα που προτιμούν οι εγκληματίες.

  Κατηγορίες

  Οι σχεδόν ανώνυμες ψηφιακές συναλλαγές το καθιστούν τόσο εύκολο στη διακίνησή του όσο το νόμιμο χρήμα. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι η πλειοψηφία των λύτρων που ζητούνται από εγκληματικές δραστηριότητες καταβάλλεται συνήθως σε bitcoin λόγω της σχεδόν ανώνυμης φύσης του. Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται λοιπόν ευρέως, και όπως θα εξετάσουμε παρακάτω, ως εναλλακτικό μέσο πληρωμής για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «Δρόμος του Μεταξιού», μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών στο σκοτεινό διαδίκτυο darknet που διευκολύνει την πώληση παράνομων ναρκωτικών ουσιών, κλεμμένων προσωπικών δεδομένων, και όπλων.

  Τα παραδοσιακά νομίσματα βασίζονται σε κεντρικές τράπεζες για να εδραιώσουν την αξιοπιστία τους και την αποδοχή τους από το αγοραστικό κοινό.

  Bitcoin - Βικιπαίδεια

  Το bitcoin αποκτά την αξιοπιστία του μέσα από την υποκείμενη τεχνολογία που το στηρίζει, το blockchain. Το blockchain είναι μια αλυσίδα δηλ. Η τεχνολογία επιτρέπει την επαλήθευση συναλλαγών μεταξύ χρηστών χωρίς την ανάγκη κάποιου τρίτου μέρους. Κάθε φορά που πρόκειται να εγκριθεί μια νέα συναλλαγή, ο κόμβος που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο επικυρώνει την εν λόγω συναλλαγή. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα μπλοκ και προστίθεται στην αλυσίδα "blockchain" , η οποία αποτελεί μέρος του δημόσιου αρχείου. Το blockchain παρέχει αυξημένη ασφάλεια αφού ο μόνος τρόπος για να νοθευτεί μια συναλλαγή είναι να παραβιαστεί κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο αποκεντρωμένο δίκτυο.

  Η ευρύτερη αρχιτεκτονική του blockchain το καθιστά ελκυστικό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσπαθούν να επωφεληθούν από την καινοτομία αυτής της τεχνολογίας, και συγκεκριμένα της αυξημένης ασφάλειας και ταχύτητας των συναλλαγών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλοί τομείς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να ενσωματώσουν την τεχνολογία blockchain στην λειτουργία τους π.

  Επομένως, το bitcoin και το blockchain δεν είναι μεν συνώνυμα, καθώς το bitcoin είναι μόνο μία από τις δυνατότητες εφαρμογής του, είναι όμως αλληλένδετα επειδή το bitcoin βασίζεται στην τεχνολογική υποδομή του blockchain. Κρυπτονομίσματα και παράνομες δραστηριότητες. Η αυξημένη ασφάλεια και η σχετική ανωνυμία που προσφέρουν οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα οδηγούν ενίοτε σε εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης παράνομων αγαθών, ναρκωτικών και όπλων, δολοφονίες, απατών επιπέδου Ponzi, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και κλοπής ταυτότητας.

  Προτού αναλύσουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες που συνδέονται με την χρήση κρυπτονομισμάτων θέλουμε να διευκρινίσουμε την έννοια της ανωνυμίας καθαυτήν, και ειδικότερα ως δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και της ανωνυμίας ως άδηλης ταυτότητας. Προς αντιμετώπιση αυτών των φόβων, οι πολίτες χρησιμοποιούν κρυπτογραφικά εργαλεία ώστε να μπορούν να περιηγούνται στο διαδίκτυο με ανώνυμο τρόπο.

  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain
  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain
  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain
  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain
  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain
  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain
  Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain Bitcoin πρώτη χρήση του blockchain

Related Bitcoin πρώτη χρήση του blockchainCopyright 2020 - All Right Reserved