Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα


Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν εικονικό νόμισμα, αυτό αποθηκεύεται σε ένα «ψηφιακό πορτοφόλι», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει τη σχετική τεχνολογία.

Τι είναι το Bitcoin, τα Altcoins και τα Κρυπτονομίσματα;

Οι χρήστες των εικονικών νομισμάτων συνιστάται να έχουν επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με τα εικονικά νομίσματα και να προφυλάσσονται ανάλογα. Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους είναι το γεγονός ότι οι συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι ενώ οι συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα είναι δημόσιες, οι κάτοχοι των νομισμάτων και οι αποδέκτες των συναλλαγών δεν είναι. Οι εν λόγω συναλλαγές είναι σε μεγάλο βαθμό μη ανιχνεύσιμες και παρέχουν στους καταναλωτές εικονικών νομισμάτων υψηλό βαθμό ανωνυμίας.

Επομένως, το δίκτυο εικονικού νομίσματος είναι πιθανό να χρησιμοποιείται για συναλλαγές, οι οποίες συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση που μια πλατφόρμα ανταλλαγής που αποδέχεται εικονικά νομίσματα παύσει να λειτουργεί ή καταρρεύσει, δεν υπάρχει στο παρόν στάδιο συγκεκριμένη νομική προστασία η οποία να καλύπτει τις ζημιές από τυχόν απώλεια των κεφαλαίων που διατηρούνταν στην πλατφόρμα, ακόμα και αν η πλατφόρμα είναι καταχωρισμένη στο ανάλογο μητρώο κάποιας εθνικής Αρχής.

Επομένως, η προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων αποτελεί πρωτίστως προσωπική υπόθεση, εφόσον η φύση αυτών των νομισμάτων καθιστά δύσκολη την παρακολούθησή τους από τις εποπτικές Αρχές. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες παροτρύνονται να εξετάζουν προσεκτικά όλες τις παραμέτρους που απορρέουν από τη χρήση εικονικών νομισμάτων και να κατανοούν τους συναφείς κινδύνους τους. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία AMLD5 καθορίζει τα εικονικά νομίσματα, τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής τους, τους κινδύνους που ενέχονται στη χρήση τους και την πρόληψη των κινδύνων αυτών από τα κράτη μέλη.

Η προτεινόμενη ρυθμιστική δομή σε συνεργασία με τις κατευθυντήριες γραμμές από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF είναι μόνο η αρχή για την επαρκή καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων και φοροδιαφυγής μέσω εικονικών νομισμάτων συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

Παραμένει ωστόσο ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη για στενή παρακολούθηση της χρήσης εικονικών νομισμάτων τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε οι εποπτικές Αρχές να βεβαιώνονται και να διασφαλίζουν ότι η υφιστάμενη ρυθμιστική δομή παραμένει επαρκής. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν στο εθνικό τους δίκαιο την ανάλογη ρυθμιστική δομή.

Τα εικονικά νομίσματα και τα κρυπτονομίσματα ενέχουν πολλά πλεονεκτήματα αλλά και πολλούς κινδύνους. Στο παρόν στάδιο οι εποπτικές Αρχές αξιολογούν όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν τα εικονικά νομίσματα, ώστε να προσδιορίσουν κατά πόσον αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης και εποπτείας. Η ερώτηση όμως παραμένει: Εάν όντως τα εικονικά νομίσματα χρήζουν ρυθμιστικής και εποπτικής πειθαρχίας, τότε υπάρχει τρόπος οι Αρχές να παρακολουθήσουν και να ρυθμίσουν κάτι τόσο ευμετάβλητο, του οποίου το δυνατό σημείο είναι η ανωνυμότητά του;.

Τι είναι το εικονικό χρήμα (crypto); [Τα πάντα για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!]

Σεπτέμβριος Απρίλιος Sigmalive Network. Economy Today. Προειδοποίηση εξέδωσε και η Τράπεζα της Ελλάδας, ύστερα και από σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, περιγράφοντας τους κινδύνους που προκύπτουν λόγω της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αποζημίωση καταναλωτών σε περίπτωση που μια ηλεκτρονική βάση, η οποία ανταλλάσσει ή διατηρεί τα εικονικά νομίσματά τους, σταματήσει να λειτουργεί. Τι είναι όμως τα εικονικά νομίσματα, πώς λειτουργούν, ποιοι είναι οι κίνδυνοι αλλά και ποιες φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν για τους κατόχους και εν τέλει γιατί γίνεται τόσο θόρυβος τελευταίως; Πριν σας δώσουμε κάποια στοιχεία μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, να επισημάνουμε πρωτίστως πως στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για το bitcoin δεν είναι τόσο μεγάλο όσο στο εξωτερικό, όπου χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, σκανδιναβικές αλλά κι άλλες χώρες το έχουν «αγκαλιάσει».

Bitcoin και άλλα εικονικά νομίσματα - Η νομική τους κατάσταση

Για όσους βέβαια ενδιαφέρονται υπάρχουν ελληνικές ιστοσελίδες, όπως η BitcoinX. Συνοπτικά, για να έχετε μια γενική εικόνα, μπορούμε να αναφέρουμε πως το bitcoin είναι ένα ψηφιακό συναλλακτικό σύστημα, που υφίσταται μόνο μέσω ίντερνετ και δεν έχει υλική υπόσταση, δεν είναι χαρτονόμισμα δηλαδή. Τα ψηφιακά νομίσματα Bitcoin, απόλυτα νόμιμα, φυλάσσονται στο «ψηφιακό πορτοφόλι» του χρήστη. Δεν έχει κεντρικό έλεγχο και η λειτουργία του βασίζεται στην επικοινωνία των υπολογιστών μεταξύ τους. Η δημιουργία των νομισμάτων είναι ελέγξιμη κι έτσι αποτρέπονται φαινόμενα όπως ο πληθωρισμός, που μειώνει την αξία ενός νομίσματος, ενώ η ανταλλαγή Bitcoins μεταξύ χρηστών, σε οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο κι αν βρίσκονται, γίνεται με τη χρήση ενός προγράμματος.

Οι αμοιβές για τη μεταφορά Bitcoins είναι απειροελάχιστες μικρότερες των πέντε λεπτών του ευρώ , ενώ υπάρχουν υπηρεσίες που ανταλλάσσουν Bitcoins με άλλα νομίσματα όπως ευρώ και δολάρια κά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα ειδικά αυτά νομίσματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Έχουν συγκεκριμένο αριθμό 21 εκ. Ο μόνος τρόπος για να λάβουμε τα νομίσματά μας πίσω, είναι να γίνει νέα συναλλαγή από αυτόν προς εμάς. Δυστυχώς δεν είναι γνωστά περισσότερα για αυτόν ή αυτούς τον άνθρωπο, ο οποίος εξαφανίστηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του Bitcoin, αφού βεβαιώθηκε πως αυτό εξαπλωνόταν.

Τα εικονικά νομίσματα έχουν προσλάβει διάφορες μορφές, ξεκινώντας ως νομίσματα που ο καταναλωτής χρησιμοποιεί — ενόσω είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο online — σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και σε κοινωνικά δίκτυα, εξελίσσονται δε σε μέσα πληρωμής, τα οποία γίνονται αποδεκτά σε περιβάλλοντα εκτός διαδίκτυου offline ή στην «πραγματική ζωή». Σήμερα αυξάνονται διαρκώς οι δυνατότητες χρήσης εικονικών νομισμάτων ως μέσων πληρωμής για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών από εμπόρους λιανικής, εστιατόρια ή χώρους ψυχαγωγίας. Συχνά οι συναλλαγές αυτές δεν συνεπάγονται καμία αμοιβή ή επιβάρυνση και διενεργούνται χωρίς την ανάμειξη τράπεζας.

Πρόσφατα, το εικονικό νόμισμα Bitcoin δημιούργησε στους προϋποθέσεις για μια νέα γενιά αποκεντρωμένων εικονικών νομισμάτων — τα οποία αποκαλούνται και κρυπτονομίσματα. Κατόπιν στους πρόσφατης ανάπτυξης αυτού του νομίσματος Bitcoin, ακολούθησαν δεκάδες άλλα εικονικά νομίσματα. Ακολούθως εμβάζονται σε εξατομικευμένο λογαριασμό σε Bitcoin, ο οποίος καλείται «ψηφιακό πορτοφόλι».

Σχετικά Άρθρα

Χρησιμοποιώντας το πορτοφόλι αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να αποστέλλουν Bitcoins «online» σε οποιονδήποτε άλλον είναι πρόθυμος να τα αποδεχθεί ή να τα μετατρέπουν σε συμβατικό «επίσημο» νόμισμα όπως το ευρώ, η λίρα Αγγλίας ή το δολάριο. Κάθε νέο Bitcoin δημιουργείται «online» χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων, το οποίο καλείται «λογισμικό εξόρυξης mining Bitcoin».

Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο, μέσω της επίλυσης σκοπίμως πολύπλοκων αλγορίθμων, επιτρέπει στους καταναλωτές να «εξορύσσουν» δημιουργούν μικρές ποσότητες του νομίσματος. Ωστόσο, η αύξηση του κυκλοφορούντος χρήματος είναι καθορισμένη, με αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται με την πάροδο του χρόνου μόνο μικρά ποσά του εικονικού νομίσματος. Κατά τον πρώτο καιρό λειτουργίας του δικτύου Bitcoin, τα νομίσματα είχαν πολύ μικρή αξία, καθώς ελάχιστοι άνθρωποι είχαν τη θέληση να συναλλαχθούν με αυτά.

Όσο περνάει ο καιρός όμως, η ζήτησή τους και η χρήση τους σε συναλλαγές αυξάνεται κι ως συνέπεια αυξάνεται και η αξία τους. Επιπλέον, η αξία του Bitcoin προσδιορίζεται κι από άλλους παράγοντες όπως π.

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας

Μπορεί να χάσετε τα χρήματά σας στην πλατφόρμα ανταλλαγής. Εικονικά νομίσματα μπορείτε να αγοράσετε απευθείας από κάποιον που τα κατέχει ή μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής. Συνήθως οι πλατφόρμες αυτές δεν υπόκεινται σε ρύθμιση. Ορισμένες πλατφόρμες ανταλλαγής έπαυσαν να λειτουργούν ή κατέρρευσαν - σε μερικές περιπτώσεις λόγω παραβίασής τους από τρίτους. Η ΕΑΤ γνωρίζει περιπτώσεις καταναλωτών, οι οποίοι έχασαν οριστικά σημαντικά χρηματικά ποσά που «τηρούσαν» στις εν λόγω πλατφόρμες.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πλατφόρμες ανταλλαγής δεν είναι τράπεζες, οι οποίες τηρούν τα εικονικά νομίσματα υπό μορφή καταθέσεων. Εάν μια πλατφόρμα ανταλλαγής χάσει χρήματα ή καταρρεύσει, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη νομική προστασία -για παράδειγμα, κάποιο σύστημα εγγύησης καταθέσεων- η οποία να καλύπτει τις ζημίες από τυχόν απώλεια κεφαλαίων που διατηρούνταν στην πλατφόρμα ανταλλαγής, ακόμα και αν η πλατφόρμα ανταλλαγής είναι καταχωρισμένη σε μητρώο κάποιας εθνικής αρχής.

Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα
Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα
Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα
Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα
Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματα

Related Bitcoin και άλλα εικονικά κέρματαCopyright 2020 - All Right Reserved